بولونيا الزهور

حيرة
USD 110.84

حيرة

زنابق و ورود و عباد الشمس و أرجوان وقرنفل

تحيات
USD 97.57

تحيات

24 وردة

مشاعر دافئة
USD 79.65

مشاعر دافئة

زنابق و ورود

شجاعة
USD 110.84

شجاعة

جربيرا و ورود و زنابق

معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات
غزل
USD 69.69

غزل

ورود و زنابق و جربيرا

سلام
USD 69.69

سلام

12 وردة و جيبسوفيلا

قبول
USD 69.69

قبول

3 زهرات عباد الشمس وقرنفل

استحقاق
USD 79.65

استحقاق

3 زنابق و ورود وقرنفل

معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات
تملكني حبك
USD 69.69

تملكني حبك

ورود و زنابق و قرنفل

حماية
USD 79.65

حماية

زنابق و ورود و أوركيديا و لافاندر

لحن الغرام
USD 110.84

لحن الغرام

أوركيديا

حب عميق
USD 69.69

حب عميق

ورود و خلنج

معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات
فخم
USD 69.69

فخم

12 وردة وقرنفل

خضوع
USD 110.84

خضوع

24 وردة

الحب النقي
USD 125.45

الحب النقي

36 وردة

روعة
USD 125.45

روعة

ورود

معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات


Known for its sprawling plazas, medieval towers and open air cafes, Bologna is also home to a wide assortment of flowers. The shops and restaurants around the plazas often decorate the front of the historic buildings with potted daisies, pansies and petunias, and cut gladioli flowers are often placed in tall vases to add a bright touch of color to countertops and tables. The only time you will see mums are during periods of mourning, but there are plenty of other flowers that are commonly planted in the city’s public and private gardens. Tulips are a common sight in the springtime, along with daffodils and crocuses. It is impossible to miss the rose bushes growing throughout the city, and residents of Bologna love to give these flowers as gifts to friends and loved ones. Bougainvillea vines can frequently be seen blooming over walls, and the bright pinkish red flowers make a stunning sight. Azaleas can also be found blooming in the late spring, and there are even some varieties that can be found flowering in the fall. White trumpet lilies decorate the historic churches during Easter, and can often be found blooming in pots during the season.