بولونيا الزهور

غزل
USD 70.09

غزل

ورود و زنابق و جربيرا

قبلات
USD 98.12

قبلات

24 وردة و جيبسوفيلا

الصبر
USD 70.09

الصبر

ورود و زنابق وقرنفل و حوذان

حب من النظرة الأولى
USD 111.47

حب من النظرة الأولى

زنابق و جربيرا و ورود

معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات
شبابي
USD 70.09

شبابي

ورود وقرنفل

بساطة
USD 70.09

بساطة

ورود وقرنفل

لانهائية
USD 70.09

لانهائية

قرنفل و ورود و بابونج و زر البوم

حياة مديدة سعيدة
USD 111.47

حياة مديدة سعيدة

5 زنابق وقرنفل و ورود و جربيرا و جيبسوفيلا

معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات
إلهام
USD 111.47

إلهام

6 زنابق و 6 ورود و جيبسوفيلا

روعة الكمال
USD 70.09

روعة الكمال

9 ورود و جيبسوفيلا

اعتراف بالحب
USD 70.09

اعتراف بالحب

ورود

سحر
USD 70.09

سحر

زنابق و ورود و جربيرا و قرنفل و أوركيديا

معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات
بهجة
USD 70.09

بهجة

جربيرا و ورود زنابق

انسجام
USD 98.12

انسجام

24 وردة

شباب
USD 70.09

شباب

زنابق و ورود

فرحة
USD 70.09

فرحة

قرنفل و ورود

معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات


Known for its sprawling plazas, medieval towers and open air cafes, Bologna is also home to a wide assortment of flowers. The shops and restaurants around the plazas often decorate the front of the historic buildings with potted daisies, pansies and petunias, and cut gladioli flowers are often placed in tall vases to add a bright touch of color to countertops and tables. The only time you will see mums are during periods of mourning, but there are plenty of other flowers that are commonly planted in the city’s public and private gardens. Tulips are a common sight in the springtime, along with daffodils and crocuses. It is impossible to miss the rose bushes growing throughout the city, and residents of Bologna love to give these flowers as gifts to friends and loved ones. Bougainvillea vines can frequently be seen blooming over walls, and the bright pinkish red flowers make a stunning sight. Azaleas can also be found blooming in the late spring, and there are even some varieties that can be found flowering in the fall. White trumpet lilies decorate the historic churches during Easter, and can often be found blooming in pots during the season.