Προστασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Προσωπικές Πληροφορίες: Πρόκειται για τα στοιχεία χρέωσής σας. Αυτά είναι: η διεύθυνση του σπιτιού σας, το όνομά σας, η χώρα σας.

Πληροφορίες Παράδοσης: Αυτές είναι οι πληροφορίες παράδοσης για τον παραλήπτη του μπουκέτου. Αυτές είναι: Όνομα παραλήπτη, Τηλέφωνο παραλήπτη, ημερομηνία παράδοσης, διεύθυνση για αποστολή του μπουκέτου των λουλουδιών, επιπρόσθετες οδηγίες παράδοσης, μήνυμα ευχετήριας κάρτας.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες στέλνονται με ασφάλεια στους παρόχους μας υπηρεσιών πληρωμών. Δεν δίνουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός και αν απαιτείται από το νόμο. Για παράδειγμα μπορεί να χρειαστεί να παρουσιάσουμε όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας στο λογιστή μας or στην εφορία όπως απαιτείται συνήθως.

Δεν παραχωρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Είναι απαραίτητο για εμάς να δώσουμε τις Πληροφορίες Παράδοσης στους εργολάβους μας για τους σκοπούς της παράδοσης των λουλουδιών. Δεν δίνουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας στους εργολάβους μας. Οι εργολάβοι μας έχουν τη βάση τους σε πολλές χώρες.

Χρήση των Cookies: Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες στον περιηγητή σας. Στο μέλλον, όταν θα επιστρέψετε στην ιστοσελίδα μας τα cookies μπορούν να φορτωθούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας και θα δείτε προηγούμενες πληροφορίες για την εξυπηρέτησή σας.