Privasi Anda

Maklumat peribadi: Ini adalah maklumat pembilan anda. Ini adalah: alamat rumah anda, nama anda, negara anda.

Maklumat Penghantaran: Ini adalah maklumat penghantaran untuk penerima jambakan bunga. Ini adalah: Nama Penerima, nombor telefon penerima, tarikh penghantaran, alamat untuk menghantar jambakan bunga, arahan penghantaran tambahan, pesanan kad ucapan.

Maklumat peribadi anda dihantar dengan selamat ke pembekal pembayaran. Kami tidak memberi maklumat peribadi ke mana-mana pihak melainkan diperlukan oleh pihak berkuasa. Sebagai contoh, kami mungkin diperlukan untuk mengemukakan pesanan penuh kepada akauntan atau pejabat cukai seperti yang diperlukan secara rutin.

Kami tidak menyalurkan maklumat peribadi kepada mana-mana pihak ketiga untuk tujuan pemasaran.

Ia adalah perlu untuk menyalurkan Maklumat Penghantaran kepada kontraktor-kontraktor kami untuk tujuan menghantar bunga. Kami tidak menyalurkan Maklumat Peribadi anda kepada kontraktor-kontraktor kami. Kontraktor-kontraktor kami berpangkalan di banyak negara.

Penggunaan Cookies: Laman sesawang ini menggunakan cookies. Cookies menyimpan maklumat di dalam pelayar sesawang anda. Pada masa hadapan, apabila anda pulang ke laman sesawang kami, cookie tersebut mungkin dimuatkan dari pelayar anda anda anda akan melihat maklumat yang dahulunya dimasuki untuk kemudahan anda.