Betingelser for bruk

Bilder: Bildene er der for illustrative hensikter. Blomster er unike ting. Blomsterdekorasjonene kan være ulik ut ifra bildene.

Bytte: Noen ganger er visse blomster utilgjengelige. Dette er unormalt. Men noen ganger bytter vi ut utilgjengelige blomster med blomster som er like.

Det er mulig det er litt variasjon.