Państwa Prywatność

Informacje Osobiste: To są informacje o Państwa rachunku. To jest: Państwa adres, Imię, Kraj.

Informacje o Dostawie: To są dane do dostawy bukietu. To są: Imię odbiorcy, numer telefonu odbiorcy, data dostawy, adres do dostawy, dodatkowe instrukcje odnośnie dostawy, wiadomość do kartki z życzeniami.

Państwa dane osobiste są bezpiecznie przesyłane do naszych operatorów płatności. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych stronom trzecim, wyłączając wyraźne wezwania urzędowe. Np. możemy udostępnić informacje zawierające pełne dane zamówienia naszemu księgowemu, lub podczas rutynowej kontroli Urzędu Skarbowemu.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

Dane o Dostawie muszą btć przekazane naszym wykonawcom w celu dostawy kwiatów. Nie przekazujemy im Państwa Danych Osobowych. Nasi wykonawcy mają siedziby w wielu krajach.

Użycie Ciasteczek: Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika. Jeśli wrócą Państwo w przyszłości na naszą stronę, dla Państwa wygody część informacji zawartych wcześniej będzie widoczna.