Privatësia Juaj

Informacion Personal: Ky është informacioni juaj i faturimit. Kjo është: adresa juaj e shtëpisë, emri juaj, vendi juaj.

Informacioni i Dërgimit: Ky është informacioni i dërgimit për marrësin e buqetës. Kjo është: Emri i marrësit, numri i telefonit të marrësit, data e dërgimit, adresa për dërgimin e buqetës së luleve, udhëzime shtesë për dërgimin, mesazh përmes kartolinës përshëndetëse.

Informacioni juaj personal dërgohet në mënyrë të sigurt te garantuesit tanë të pagesave. Informacionin tuaj nuk ua japim palëve të tjera të treta, nëse nuk kërkohet nga ligji. Për shembull, mund të na duhet të paraqesim të dhënat e plota të porosisë te zyra jonë e financës apo e taksave siç kërkohet zakonisht.

Informacionin tuaj personal nuk e kalojmë te palët e treta për qëllim marketingu.

është e nevojshme pë rne të kalojmë Informacionin e Dërgimit te kontraktorët tanë për qëllimin e dërgimit të luleve. Informacionin tuaj personal nuk ua kalojmë kontraktorëve tanë. Kontraktorët tanë janë të vendosur në shumë vende.

Përdorimi i Biskotave: Kjo uebfaqe përdor biskota. Biskotat ruajnë informacion në shfletuesin tuaj. Në të ardhmen, kur të ktheheni në uebfaqen tonë mund të ngarkohet biskota nga shfletuesi juaj dhe mund të shikoni informacionin e paraqitur më parë për lehtësinë tuaj.