Si Të Porosisni / FAQ

Shfletoni kategoritë e buqetave në këtë uebfaqe

Zgjidhni një buqetë lulesh që ju pëlqen

Do të shikoni formularin e porosisë.

Plotësoni informacionin e kërkuar në formularin e porosisë.

Aktualisht pranojmë vetëm pagesa online.

Pranojmë:

VISA, MASTERCARD, AMEX, DINERS, PAYPAL, 2CHECKOUT