అజర్బైజాన్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. అజర్బైజాన్ లోని బాకు మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

అజర్బైజాన్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


వంచన లేని

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

నవీనమైన

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

అపూర్వమైన

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

   
నమ్రత

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక

నమ్మిక

గర్బెరాలు

దయాళువైన  స్త్రీ

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

   
ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

హృదయపూర్వక ప్రేమ

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

నిలకడ

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

   
దివ్యమైన

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కీర్తి

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

మంచి రుచి

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు