కోర్డొబా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తల్లి బధ్యత
USD 103.70

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఉజ్వలమైన
USD 74.07

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 128.39

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

స్వభావము
USD 133.33

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము గల
USD 103.70

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సరైన మంచితనము
USD 74.07

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చిరునవ్వుతో
USD 74.07

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 92.59

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఇంకా ప్రేమించు
USD 74.07

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 74.07

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నమ్రత
USD 74.07

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రుచికరమైన
USD 103.70

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మెత్తని
USD 103.70

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 92.59

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

బాగు
USD 74.07

బాగు

12 రోజాలు

ప్రలోభం
USD 128.39

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The second largest city in Argentina, Cordoba is often referred to as the "heartland of the country" with its mix of historic Spanish buildings and modern architecture. The city is home to a large Jesuit complex that dates back to the late 16th century and is still in use today. Not only can visitors tour the chapel and attached living quarters, but they can also stroll around the university grounds. The city also boasts several museums that document Cordoba's rich history, along with the elegant Spanish colonial style buildings that surround the iconic Plaza San Martin. Nestled in the foothills of the Sierras Chicas Mountains the city is also home to a variety of plants and flowers, and many can be seen blooming along the trails in Los Gigantes. One of the city's parks, visitors can take their time hiking and climbing along the paths while also seeing a colorful array of exotic lilies, orchids, and delicate spider mums. You can also bring some of these and other flowers indoors or have them sent to a friend, and we will happily deliver a gorgeous floral arrangement to almost any address in Cordoba.