సాన్ మిగ్వెల్ డె టుకుమాన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆశావాదం
USD 73.79

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశించటము
USD 73.79

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 103.30

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 73.79

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కలిసికట్టుగా
USD 92.23

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేరణ
USD 127.90

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 73.79

బాగు

12 రోజాలు

సరసాలాపములు
USD 73.79

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 127.90

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 73.79

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

మంచి
USD 103.30

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

నమ్మరాని అందము
USD 73.79

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య ఆరాధన
USD 127.90

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ఉజ్వలమైన
USD 73.79

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

ఐక్యము
USD 103.30

ఐక్యము

24 మరియు

ఆకర్షణీయమైన
USD 129.12

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The largest city in northern Argentina, San Miguel de Tucuman played an important role in the country's history and is even the capital for a day every July 9th. The historic city has its own "statue of liberty" proudly located in Plaza Independencia, which is also where residents and visitors can find the Government House and famous Independence House. The old San Franciso Church is located directly across from the city's main plaza, and visitors will never cease to be amazed by its beautiful interior. San Miguel de Tucuman is also the home of the country's largest park, which is a stunning blend of architecture and flowers. Scattered throughout the park are historic buildings housing restaurants and bars, and visitors wandering the paths will be delighted to find a floral clock and other statues created out of flowers. Daisies, carnations, roses, and lilies can all be found growing in the park. We can create a stunning arrangement for you with these and other flowers and deliver it to almost any address in the city, making it easy to let a friend know you care or too simply delight yourself.