అల్బేనియా లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. అల్బేనియా లోని తిరానా మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

ఆల్బేనియా(Albania) ఎన్నో సంప్రదాయాలతో కూడిన దేశం. ఇక్కడి ముస్లిముల అధిక జనాభాతో పాటు, పాశ్చాత్య ప్రభావము కూడా కలదు. ఈ దేశములో సహజ వనరుల కొరత ఉన్నప్పటికీ, దీని జాతీయ పుష్పము అందమైనది. ఎర్రని గసగసాల పుష్పం, ఆల్బేనియా(Albania) దేశపు జాతీయ పుష్పం. ఆల్బేనియా దేశపు జాతీయ జెండాలోని ఎరుపు, నలుపులతో ఈ పువ్వు రంగు సరిగ్గా సరిపోతుంది. టిరాన(Tirana) వీధుల అలంకరణలోనే కాదు, ఈ నెత్తుటి ఎరుపు పూవులు పెళ్ళికూతుళ్ళ పుష్పగుఛ్ఛాల అలంకరణలో కూడా ప్రసిద్ధి పొందాయి. ఇది పర్వతాలతో కూడిన చిన్న దేశం అయినప్పటికీ, ఇక్కడి వదులైన మట్టి గసగసాల మొక్కలు వసంత కాలములో పెరగడానికి సరియైనది. వసంత కాలము మార్చి నెల మధ్యలో మొదలవుతుంది. దేశ వ్యాప్తంగా ఆల్బేనియన్లు వేసవి వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగ ఎల్బసాన్(Elbasan) అనే చిన్న పట్టణములో ఉద్భవించినప్పటికీ, దీన్ని రాజధాని నగరమైన టిరాన, ఇంకా దేశ వ్యాప్తంగా కూడా జరుపుకొంటారు. ఈ అద్భుతమైన పండుగ శీతాకాలం ముగింపునకే కాదు; ప్రకృతికి, మనిషి ఆత్మకి పునర్జన్మగా అక్కడి వారు విశ్వసిస్తారు. ఎర్రటి గసగసాల పుష్పం ఎక్కువ గుర్తింపు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఆల్బేనియన్లు నల్లని పుష్పపు కృష్ణ అందాన్ని అభినందిస్తారు. పూల అలంకరణలో దీనిని ఉపయోగించనప్పటికీ, రాజధానిలో ఎన్నో ఇతర కార్యక్రమాలకై వీటిని వాడుతారు. మేము మొత్తం ఆల్బేనియాలో పూల పంపిణీ చేస్తాము. మేము పంపిణీ చేసే ముఖ్య నగరాలు టిరాన, డురస్(Durrës), ఎల్బసాన్, బాల్ష్(Ballsh) మరియు బెరాట్(Berat) (కానీ మేము ఇతర ఆల్బేనియా నగరాలకు కూడా పంపిణీ చేస్తాము)

అల్బేనియా లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


ప్రేమలో

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

స్త్రీ ప్రేమ

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మృదువు

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

    
కుతూహలమైన

కుతూహలమైన

రోజాలు

కృతజ్ఞత

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరవశత

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికీ అందమైన

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

    
సరైన మంచితనము

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మెత్తని

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

అపూర్వమైన

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఆనందదాయకమైన

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

    
తల్లి బధ్యత

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

రాగ బద్ధమైన

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

గర్వము

గర్వము

12 రోజాలు

ఘనమైన

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

    

ప్రత్యేక ఆఫరు: రాజత్వము

సమాచారము