ఎల్బసాన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఉశికొలపడము
USD 75.44

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశావాదం
USD 44.53

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 75.44

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

తీయని నమ్రత
USD 44.53

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజత్వము
USD 54.36

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

గర్వము
USD 62.35

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేరణ
USD 75.44

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 44.53

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
దయాళువైన  స్త్రీ
USD 44.53

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత
USD 44.53

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 54.36

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 62.35

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి
USD 62.35

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

స్వభావము
USD 80.16

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

రుచికరమైన
USD 62.35

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 44.53

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The city of Elbasan is known for the rich history that has occurred within its walls. Occupied throughout history by Ottomans, Byzantines, Italians, and Serbs, among others, the city’s art, design, and events reflect the variety of cultural and religious influences that went into its creation. For example, the city has a significant Islamic presence, but is also well-known for its Summer Day festivity, a pagan holiday celebrating the end of winter and the coming of spring – flowers being symbolically important to the holiday. The Elbasan thermal baths are a well-known locale as well, and flower gardens growing roses, irises, and quinces can be found throughout.