ఎల్బసాన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సమ్మొహనమైన
USD 77.23

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరైన మంచితనము
USD 45.59

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము
USD 63.82

గౌరవము

24 రోజాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 45.59

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తృప్తి
USD 77.23

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

ప్రేరణ
USD 77.23

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఇంకా ప్రేమించు
USD 45.59

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 45.59

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాలముతో మారని
USD 45.59

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

అందమైన స్త్రీ
USD 45.59

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 77.23

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 65.70

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 77.23

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తల్లి బధ్యత
USD 63.82

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

అమాయకత్వం
USD 77.23

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

బాగు
USD 45.59

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The city of Elbasan is known for the rich history that has occurred within its walls. Occupied throughout history by Ottomans, Byzantines, Italians, and Serbs, among others, the city’s art, design, and events reflect the variety of cultural and religious influences that went into its creation. For example, the city has a significant Islamic presence, but is also well-known for its Summer Day festivity, a pagan holiday celebrating the end of winter and the coming of spring – flowers being symbolically important to the holiday. The Elbasan thermal baths are a well-known locale as well, and flower gardens growing roses, irises, and quinces can be found throughout.