దుర్రేస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

స్త్రీ ప్రేమ
USD 44.59

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ముద్దులు
USD 62.43

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

భావన
USD 44.59

భావన

12 రోజాలు

అంగీకారము
USD 75.54

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజీ
USD 75.54

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

వెచ్చని భావాలు
USD 54.43

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆనందం
USD 75.54

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 44.59

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 44.59

గర్వము

12 రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 44.59

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

పరామరిక
USD 62.43

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 44.59

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 44.59

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రహస్య అభిమానము
USD 54.43

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

జ్ఞానం
USD 44.59

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆశ్రయము
USD 75.54

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


One of the oldest cities in Albania, Durrës is located along the beautiful coast, and is one of the most economically important cities in Albania because of its close vicinity to the coast. Though the city’s economic activity has reduced much of the original flora and plantation in Durrës, there is still a good amount of green space, containing fig and eucalyptus trees, and in addition, there are many flower gardens that still exist throughout the city of Durrës, growing poppies, roses, and more. A short trip east to Tirana allows access to the University of Tirana’s Botanical Gardens, containing even more flowers, such as gentians, begonias, and a variety of others.