దుర్రేస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

డురెస్, ఆల్బేనియాలో ఒక పురాతన కోస్తా నగరం. ఇది ఒక ఆర్ధిక కేంద్రం. పరిశ్రమల వల్ల పూలను సాగుచెయ్యటం మరియు వ్యవసాయం చాల మేరకు తక్కువ అయ్యాయి. కానీ పార్కులు మిగిలాయి. గసగసాల పువ్వులు, గులాబీలు ఇంకా మరెన్నో రకాల పూలను పెంచే పూల వనాలు ఇంకా ఉన్నాయి. తిరానా నగరానికి తూర్పు దిశగా పయనిస్తే, జెంటియన్లు, బెగోనియాలు మరియు విభిన్న ఇతర రకాల వంటి మరిన్ని పూలు కలిగిన తిరానా విశ్వవిద్యాలయం బొటానికల్ గార్డెన్స్ ను చూడవచ్చు.
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 44.87

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

మెత్తని
USD 62.82

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

నమ్రత
USD 44.87

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి రుచి
USD 76.02

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 74.57

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము
USD 62.82

విశ్వాసము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కుతూహలమైన
USD 44.87

కుతూహలమైన

రోజాలు

కోపము
USD 76.02

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

విభవము
USD 44.87

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 44.87

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కీర్తి
USD 44.87

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సరైన మంచితనము
USD 44.87

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 44.87

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 44.87

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 76.02

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన
USD 44.87

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

కలిసికట్టుగా
USD 54.77

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 76.02

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top