దుర్రేస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

భద్రమైన ప్రేమ
USD 75.34

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సరసాలాపములు
USD 44.47

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

ప్రేమలో
USD 44.47

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

నాతో పారిపో
USD 44.47

నాతో పారిపో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మిక
USD 44.47

నమ్మిక

గర్బెరాలు

రాజత్వము
USD 54.28

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

రహస్యమైన
USD 54.28

రహస్యమైన

12 రోజాలు

యువ
USD 44.47

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 75.34

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 75.34

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

జయము
USD 44.47

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 44.47

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 44.47

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 44.47

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 44.47

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

శ్రేష్ఠత
USD 44.47

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


One of the oldest cities in Albania, Durrës is located along the beautiful coast, and is one of the most economically important cities in Albania because of its close vicinity to the coast. Though the city’s economic activity has reduced much of the original flora and plantation in Durrës, there is still a good amount of green space, containing fig and eucalyptus trees, and in addition, there are many flower gardens that still exist throughout the city of Durrës, growing poppies, roses, and more. A short trip east to Tirana allows access to the University of Tirana’s Botanical Gardens, containing even more flowers, such as gentians, begonias, and a variety of others.