దుర్రేస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రుచికరమైన
USD 62.55

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అంగీకారము
USD 75.69

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

మోసము
USD 44.68

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 54.53

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సౌఖ్యము
USD 75.69

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

శాశ్వతము
USD 62.55

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 54.53

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

చిరునవ్వుతో
USD 44.68

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఐక్యము
USD 62.55

ఐక్యము

24 మరియు

కలిసికట్టుగా
USD 54.53

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఉశికొలపడము
USD 75.69

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

రాజత్వము
USD 54.53

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జీవితము తీయనిది
USD 75.69

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

యువ
USD 44.68

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 44.68

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 54.53

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


One of the oldest cities in Albania, Durrës is located along the beautiful coast, and is one of the most economically important cities in Albania because of its close vicinity to the coast. Though the city’s economic activity has reduced much of the original flora and plantation in Durrës, there is still a good amount of green space, containing fig and eucalyptus trees, and in addition, there are many flower gardens that still exist throughout the city of Durrës, growing poppies, roses, and more. A short trip east to Tirana allows access to the University of Tirana’s Botanical Gardens, containing even more flowers, such as gentians, begonias, and a variety of others.