బాల్ష్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

గౌరవము
USD 62.78

గౌరవము

24 రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 44.84

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వైభవము
USD 62.78

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

భద్రమైన ప్రేమ
USD 75.97

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 44.84

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుభం కావాలి
USD 44.84

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

తల్లి బధ్యత
USD 62.78

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సొగసు
USD 44.84

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 75.97

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 44.84

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 44.84

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

రాజీ
USD 75.97

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 44.84

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కోరిక
USD 75.97

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

కోపము
USD 75.97

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి రుచి
USD 75.97

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The small town of Ballsh, in southern Albania, once known as Glavinitsa, takes its name from Balsa II (pronounced like bal-sh), its former ruler. The town is well known for the large amount of oil and crude petroleum in the fields surrounding the town. While it is the case that the industrial nature of the city means there isn’t much by way of flora in the area, a few hardier oak and conifer trees grow around the city. Additionally, Ballsh is close to the ancient Illyrian city of Byllis, an ancient seaside ruin which is today considered a cultural monument of Albania, and was once important to the Ancient Greeks.