బాల్ష్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నవీనమైన
USD 45.20

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

రుచికరమైన
USD 63.27

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 63.27

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

తీక్షణమైన చూపు
USD 76.57

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 63.27

గౌరవము

24 రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 45.20

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ముద్దులు
USD 63.27

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 45.20

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 45.20

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్రత
USD 45.20

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

బుజ్జగింపు
USD 76.57

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

పరవశత
USD 45.20

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 76.57

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

భావన
USD 45.20

భావన

12 రోజాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 45.20

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

వృధామాటలాడుట
USD 81.35

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The small town of Ballsh, in southern Albania, once known as Glavinitsa, takes its name from Balsa II (pronounced like bal-sh), its former ruler. The town is well known for the large amount of oil and crude petroleum in the fields surrounding the town. While it is the case that the industrial nature of the city means there isn’t much by way of flora in the area, a few hardier oak and conifer trees grow around the city. Additionally, Ballsh is close to the ancient Illyrian city of Byllis, an ancient seaside ruin which is today considered a cultural monument of Albania, and was once important to the Ancient Greeks.