బాల్ష్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అద్భుతమైన
USD 81.76

అద్భుతమైన

రోజాలు

యువ
USD 45.42

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 76.95

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

రక్షణ
USD 55.44

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన
USD 45.42

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

జీవితము తీయనిది
USD 76.95

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి
USD 63.59

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

ప్రలోభం
USD 76.95

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
దయాళువైన  స్త్రీ
USD 45.42

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 45.42

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వృధామాటలాడుట
USD 81.76

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

మంచి రుచి
USD 76.95

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కుతూహలమైన
USD 45.42

కుతూహలమైన

రోజాలు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 55.44

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

అంగీకారము
USD 76.95

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

అమరత్వము
USD 45.42

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The small town of Ballsh, in southern Albania, once known as Glavinitsa, takes its name from Balsa II (pronounced like bal-sh), its former ruler. The town is well known for the large amount of oil and crude petroleum in the fields surrounding the town. While it is the case that the industrial nature of the city means there isn’t much by way of flora in the area, a few hardier oak and conifer trees grow around the city. Additionally, Ballsh is close to the ancient Illyrian city of Byllis, an ancient seaside ruin which is today considered a cultural monument of Albania, and was once important to the Ancient Greeks.