బెరత్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

శ్రేష్ఠత
USD 45.12

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

రాగల ఆనందము
USD 45.12

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

నమ్రత
USD 45.12

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 45.12

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 45.12

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన
USD 76.44

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

రాగ బద్ధమైన
USD 63.17

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

గర్వము
USD 63.17

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వైభవము
USD 63.17

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 63.17

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సాహసోపేతమైన
USD 76.44

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 76.44

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఏకాంతం
USD 63.17

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

మరువలేని
USD 45.12

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

తరగని అభిమానము
USD 63.17

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 45.12

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Berat is a city in south-central Albania, and it is also considered a UNESCO World Heritage Site: the city itself along with the grand Berat Castle overlooking it are both ancient, and have seen many events throughout history. The castle in its current iteration dates back to the 13th century, but there is evidence that the castle has been there since before 200BC. Berat is a mountainous locale, and is therefore surrounded by a lovely mountain atmosphere. In the gorgeous mountain landscapes surrounding Berat, one can find a variety of pink and red roses, euphorbia flowers, daisies, veronicas, and geranium molles, commonly known as either Dovesfoot Geraniums, or Dove’s-foot-Crane’s-bills.