బెరత్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

భద్రమైన ప్రేమ
USD 75.55

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

రాగ బద్ధమైన
USD 62.43

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

పండుగ
USD 75.55

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

నమ్మరాని అందము
USD 44.59

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని
USD 44.59

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 64.27

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 62.43

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

ఘనమైన
USD 75.55

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్యమైన
USD 54.43

రహస్యమైన

12 రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 44.59

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

వెచ్చని భావాలు
USD 54.43

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 44.59

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 80.27

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

శక్తి
USD 54.43

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శ్రేష్ఠత
USD 44.59

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

రాగల ఆనందము
USD 44.59

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Berat is a city in south-central Albania, and it is also considered a UNESCO World Heritage Site: the city itself along with the grand Berat Castle overlooking it are both ancient, and have seen many events throughout history. The castle in its current iteration dates back to the 13th century, but there is evidence that the castle has been there since before 200BC. Berat is a mountainous locale, and is therefore surrounded by a lovely mountain atmosphere. In the gorgeous mountain landscapes surrounding Berat, one can find a variety of pink and red roses, euphorbia flowers, daisies, veronicas, and geranium molles, commonly known as either Dovesfoot Geraniums, or Dove’s-foot-Crane’s-bills.