కేర్న్స్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

As the “Gateway to the Great Barrier” reef one would expect to see a variety of native plants, flowers and animals in Cairns. The city does not disappoint residents with its butterfly sanctuary filled with cuphea and flowering milkweed and the Daintree rainforest with small orchids bloom on the ground surrounded by ferns and anthuriums. Paronella Park is another great place to visit a rainforest and there is also a spectacular waterfall in its borders. Crocodiles can be found at Tinaroo Dam, along with a few other places in Cairns. Along with the tube shaped flowers of the cuphea plants, the city also boasts large clumps of agapanthus and alliums. Jacobian and bottlebrush bushes bloom red in the summer, and there are even a few red, orange and yellow ixoras. In the rainforest one can also find several types of palms, along with elephant ears and red ti leaves. Pink boleros bloom in planned gardens next to small sago and queen palms. Roses are also popular with Cairns residents, especially the hardy hybrids. In the spring one can also find tulips, along with a few daffodils and even a hardy crocus. Many of these flowers can also be purchased at the open air markets.

రహస్య ఆరాధన
USD 177.09

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ఏకాంతం
USD 150.26

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

కుతూహలమైన
USD 107.33

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 107.33

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 177.09

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 177.09

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని
USD 107.33

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

మరువలేని
USD 107.33

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 107.33

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బుజ్జగింపు
USD 177.09

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 107.33

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

అద్భుతమైన
USD 160.99

అద్భుతమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చిరునవ్వుతో
USD 107.33

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

ఆనందదాయకమైన
USD 107.33

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

మంచి ఆరోగ్యము
USD 127.45

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఇంకా ప్రేమించు
USD 107.33

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 177.09

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 127.45

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)