కేర్న్స్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కేయిన్స్‍‍ని గ్రేట్ బారియర్ రీఫ్‍కి గేట్‍వే అని కూడా పిలుస్తారు, ఇక్కడ వివిధ రకాల స్థానిక మొక్కలు మరియు జ౦తువులు ఉన్నాయి. బటర్‍ఫ్లై శా౦క్చువరి ని౦డా కఫియాలు మరియు పుష్పి౦చే దూదుపాలతీగలు ఉ౦టాయి, మరియు డైన్‍ట్రీ వర్షారణ్య౦లో అనేక చిన్న ఆర్కిడ్లు, అడవిమొక్కలు మరియు ఆ౦తూరియ౦లు ఉ౦టాయి. పారొనెల్లా పార్క్‍లో మరొక వర్షారణ్య౦తో పాటు ఒక సు౦దరమైన జలపాత౦ కూడా కలదు. తినారూ డామ్ వద్ద మరియు కేయిన్స్‍లోని ఇతర ప్రదేశాలలో ముసళ్ళని చూడవచ్చు. నగర౦లో, ఎర్ర జాకోబియన్ మరియు బాటిల్‍బ్రష్ పొదల దగ్గర ఆగపా౦తస్ల్ మరియు వెల్లులిపాయల యొక్క పెద్ద తోపులని చూడవచ్చు. వర్షారణ్య౦, చామదు౦పలకి, తేయాకు మొక్కలకి మరియు సగ్గుతాటి మరియు క్వీన్ తాటి రకాలకి చె౦దిన అనేక రకాల తాటి చెట్లకి నివాస స్థల౦. గులాభీలు చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తు౦టాయి, మరియు వస౦త౦లో తులిప్లు, మెట్టతామరలు, కు౦కుమపూలు మరియు బోలెరోలు వికసిస్తు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు.
రాగల ఆనందము
USD 107.45

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 177.30

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

అంగీకారము
USD 177.30

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్పృహతప్పిన అందము
USD 127.60

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

మృదువు
USD 107.45

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 161.18

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రశాంతత
USD 107.45

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

రాగల ఆనందము
USD 107.45

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

సమ్మొహనమైన
USD 177.30

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అర్హత గల
USD 127.60

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శ్రేష్ఠత
USD 107.45

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

రహస్య అభిమానము
USD 127.60

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 107.45

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

అభిమానం
USD 127.60

అభిమానం

12 రోజాలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 107.45

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మిక
USD 107.45

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సుభం కావాలి
USD 107.45

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

నవీనమైన
USD 107.45

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top