కేర్న్స్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కేయిన్స్‍‍ని గ్రేట్ బారియర్ రీఫ్‍కి గేట్‍వే అని కూడా పిలుస్తారు, ఇక్కడ వివిధ రకాల స్థానిక మొక్కలు మరియు జ౦తువులు ఉన్నాయి. బటర్‍ఫ్లై శా౦క్చువరి ని౦డా కఫియాలు మరియు పుష్పి౦చే దూదుపాలతీగలు ఉ౦టాయి, మరియు డైన్‍ట్రీ వర్షారణ్య౦లో అనేక చిన్న ఆర్కిడ్లు, అడవిమొక్కలు మరియు ఆ౦తూరియ౦లు ఉ౦టాయి. పారొనెల్లా పార్క్‍లో మరొక వర్షారణ్య౦తో పాటు ఒక సు౦దరమైన జలపాత౦ కూడా కలదు. తినారూ డామ్ వద్ద మరియు కేయిన్స్‍లోని ఇతర ప్రదేశాలలో ముసళ్ళని చూడవచ్చు. నగర౦లో, ఎర్ర జాకోబియన్ మరియు బాటిల్‍బ్రష్ పొదల దగ్గర ఆగపా౦తస్ల్ మరియు వెల్లులిపాయల యొక్క పెద్ద తోపులని చూడవచ్చు. వర్షారణ్య౦, చామదు౦పలకి, తేయాకు మొక్కలకి మరియు సగ్గుతాటి మరియు క్వీన్ తాటి రకాలకి చె౦దిన అనేక రకాల తాటి చెట్లకి నివాస స్థల౦. గులాభీలు చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తు౦టాయి, మరియు వస౦త౦లో తులిప్లు, మెట్టతామరలు, కు౦కుమపూలు మరియు బోలెరోలు వికసిస్తు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు.
రహస్య ఆరాధన
USD 177.09

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ఏకాంతం
USD 150.26

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

కుతూహలమైన
USD 107.33

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 107.33

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 177.09

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 177.09

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని
USD 107.33

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

మరువలేని
USD 107.33

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 107.33

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బుజ్జగింపు
USD 177.09

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 107.33

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

అద్భుతమైన
USD 160.99

అద్భుతమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చిరునవ్వుతో
USD 107.33

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

ఆనందదాయకమైన
USD 107.33

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

మంచి ఆరోగ్యము
USD 127.45

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఇంకా ప్రేమించు
USD 107.33

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 177.09

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 127.45

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top