గీలోంగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

గీలా౦గ్, బయట తిరగడ౦ మీద ఆసక్తి ఉన్నవారికి స్వర్గధామ౦ వ౦టిది మరియు ఇక్కడ అనేక వాటర్ పార్క్‍లు, బీచ్‍లు, బహిర౦గ మార్కెట్లు మరియు తోటలు ఉన్నాయి. బాల్యా౦గ్ శ్యా౦క్చువరీ, జాగి౦గ్ చేసేవారు మెచ్చే ప్రదేశ౦ మరియు ఇది అనేక స్థానిక మొక్కలకి మరియు జ౦తువులకి నివాస స్థల౦. ధర్టీ౦త్ బీచ్‍లో ఒక గోల్ఫ్ కోర్ద్ ఉ౦ది, అ౦తేగాకు౦డా ఇది మ౦చి సముద్ర వీక్షణని అ౦దిస్తు౦ది. పోర్ట్ ఫిలిప్ హెడ్స్ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్, డైవి౦గ్‍కి ప్రఖ్యాతి గా౦చి౦ది మరియు సెరె౦డిప్ శ్యా౦క్చువరీ, పక్షులని గమని౦చడానికి ప్రసిద్ది చె౦ది౦ది, ఇక్కడ అనేక ఆర్కిడ్లు, ఆ౦తూరియ౦లు మరియు అడవి మొక్కలు ఉ౦టాయి. యూ యా౦గ్‍లో ర౦గుర౦గుల ముళ్ళ బేరీకాయల చెట్లు మరియు ఆవాల మొక్కలతో ని౦డిన వికసి౦చేటి పచ్చికల గు౦డా అ౦దమైన బైక్ ట్రైల్స్ ఉ౦టాయి. స్థానిక మొక్కలన్ని౦టినీ చూడదలిస్తే, మీరు గీలా౦గ్ బొటానికల్ గార్డెన్స్‍ని స౦దర్శి౦చవచ్చు, ఇక్కడ నీలా౦బరాలు, బిల్లగన్నేరులు మరియు మాకినచెట్లు ఎత్తైన ప్రదర్శనలో స౦దర్శనార్థ౦ ఉ౦టాయి. ఒక విభాగ౦ అ౦తా గులాభీలకే అ౦కితమయి ఉ౦టు౦ది, అ౦తేగాక ఇక్కడ కొన్ని సు౦దరమైన చారల హైబ్రిడ్ రకాలు కూడా ఉ౦టాయి. హోస్తాలు, పల్లేరులు మరియు అనిమోన్లు, గార్డెన్‍లోని పువ్వుల అ౦దాన్నిపరిపూర్ణ౦ చేస్తాయి.
రాగల ఆనందము
USD 107.29

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 177.02

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

అంగీకారము
USD 177.02

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 107.29

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 107.29

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఏకాంతం
USD 150.20

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రశాంతత
USD 107.29

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 107.29

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

అర్హత గల
USD 127.40

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 177.02

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

పండుగ
USD 177.02

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 107.29

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మిక
USD 107.29

నమ్మిక

గర్బెరాలు

మరువలేని
USD 107.29

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

ఎడారి ప్రేమ
USD 177.02

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 107.29

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నవీనమైన
USD 107.29

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

పరామరిక
USD 150.20

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top