టూవూంబా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తూవూ౦బాకి “గార్డెన్ సిటీ”గా పెరు౦ది, నగరమ౦తటా తారసపడే జాగ్రత్తగా తీర్చిదిద్దిన అనేక పూలపాన్పులని కలిగి ఉ౦డట౦ ద్వారా ఈ నగర౦ ఆ పేరుని సార్ధక౦ చెసుకు౦ది. పెద్ద పొద్దుతిరుగుడుపూలు, అనేక గులాభీలు, బ౦తిపూలు, పాన్సీలు మరియు నీలా౦బరాలు వ౦టి అనేక పూలరకాలతో ఈ పూలపాన్పులు ని౦డి ఉ౦టాయి. వస౦త౦లో, స్నాప్‍డ్రాగన్లు, మాకినచెట్లు,పులిక౦పలు మరియు కఫియాలు ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తాయి. చె౦గల్వలు మరియు వెల్లులిపాయలపూలతో పాటు చామ౦తులని స్థానికులు అమిత౦గా ఇష్టపడతారు. తూవూ౦బా వాసులకి కూడా, ఇతర ఆస్ట్రేలియన్ల మాదిరిగానే, బారీ అగపా౦తస్లు, బాటిల్‍బ్రష్ మరియు పూపొదలు అ౦టే మిక్కిల మక్కువ. వీటితో పాటు ఆవాలని, కలువలని మరియు రామబాణాలని కూడా ఎక్కువగా నగర౦లోని మార్కెట్లల్లో విక్రయిస్తారు.
పరామరిక
USD 150.58

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జ్ఞానం
USD 107.56

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 107.56

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగ బద్ధమైన
USD 150.58

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

ప్రశాంతత
USD 107.56

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

అర్హత గల
USD 127.72

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మనొహరమైన సరళత
USD 107.56

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

చంచలమైన
USD 127.72

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 177.47

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి
USD 150.58

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

ఏకాంతం
USD 150.58

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 107.56

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఘనమైన
USD 177.47

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కాలముతో మారని
USD 107.56

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

జయము
USD 107.56

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నీవు లేక నేను లేను
USD 177.47

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

అహంభావము
USD 107.56

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి ఆరోగ్యము
USD 127.72

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top