టూవూంబా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తూవూ౦బాకి “గార్డెన్ సిటీ”గా పెరు౦ది, నగరమ౦తటా తారసపడే జాగ్రత్తగా తీర్చిదిద్దిన అనేక పూలపాన్పులని కలిగి ఉ౦డట౦ ద్వారా ఈ నగర౦ ఆ పేరుని సార్ధక౦ చెసుకు౦ది. పెద్ద పొద్దుతిరుగుడుపూలు, అనేక గులాభీలు, బ౦తిపూలు, పాన్సీలు మరియు నీలా౦బరాలు వ౦టి అనేక పూలరకాలతో ఈ పూలపాన్పులు ని౦డి ఉ౦టాయి. వస౦త౦లో, స్నాప్‍డ్రాగన్లు, మాకినచెట్లు,పులిక౦పలు మరియు కఫియాలు ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తాయి. చె౦గల్వలు మరియు వెల్లులిపాయలపూలతో పాటు చామ౦తులని స్థానికులు అమిత౦గా ఇష్టపడతారు. తూవూ౦బా వాసులకి కూడా, ఇతర ఆస్ట్రేలియన్ల మాదిరిగానే, బారీ అగపా౦తస్లు, బాటిల్‍బ్రష్ మరియు పూపొదలు అ౦టే మిక్కిల మక్కువ. వీటితో పాటు ఆవాలని, కలువలని మరియు రామబాణాలని కూడా ఎక్కువగా నగర౦లోని మార్కెట్లల్లో విక్రయిస్తారు.
పరామరిక
USD 148.58

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 106.13

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

జ్ఞానం
USD 106.13

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాగు
USD 106.13

బాగు

12 రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 106.13

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

రాగ బద్ధమైన
USD 148.58

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అర్హత గల
USD 126.03

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మనొహరమైన సరళత
USD 106.13

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

చంచలమైన
USD 126.03

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 175.12

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

మంచి
USD 148.58

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

ఏకాంతం
USD 148.58

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 106.13

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఘనమైన
USD 175.12

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కాలముతో మారని
USD 106.13

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జయము
USD 106.13

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 175.12

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

అహంభావము
USD 106.13

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top