టూవూంబా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Also know as the “Garden City” it is hard not to see flowers in bloom in Toowoomba. Beautifully designed flower beds can be found throughout the city, along with spectacular floats and decorations. A large sunflower heads are used to make a gigantic flower on top of a float decorated with orange marigolds and yellow, orange and violet pansies. Roses of every color can be found growing together or mixed in with other flowers, and the same is true for petunias that can even be found hanging in baskets. In the springtime the flower beds are filled with snapdragons and marigolds. There are also pentas, verbena surrounded by low growing cuphea. Mums of every variety are another favorite in the gardens, along with tall amaryllis and alliums. Like the rest of the country Toowoomba residents also love the sight of the giant purple and white agapanthus which can be found growing in almost every public and private garden. Other popular flowers in Toowoomba include bottlebrush and azalea bushes. In the city’s markets one can find many of these flowers for sale, including canola, lilies and small ixora bushes.

పరామరిక
USD 148.58

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 106.13

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

జ్ఞానం
USD 106.13

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాగు
USD 106.13

బాగు

12 రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 106.13

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

రాగ బద్ధమైన
USD 148.58

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అర్హత గల
USD 126.03

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మనొహరమైన సరళత
USD 106.13

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

చంచలమైన
USD 126.03

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 175.12

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

మంచి
USD 148.58

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

ఏకాంతం
USD 148.58

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 106.13

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఘనమైన
USD 175.12

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కాలముతో మారని
USD 106.13

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జయము
USD 106.13

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 175.12

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

అహంభావము
USD 106.13

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)