టూవూంబా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 67.82

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 94.95

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

సౌఖ్యము
USD 110.03

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 90.43

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 79.13

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

రక్షణ
USD 79.13

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

సహనము
USD 67.82

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

ఏకాంతం
USD 94.95

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శ్రేష్ఠత
USD 67.82

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

యువ
USD 67.82

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 60.29

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

చిరునవ్వుతో
USD 67.82

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నాతో పారిపో
USD 67.82

నాతో పారిపో

రోజాలు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 67.82

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

బుజ్జగింపు
USD 110.03

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 94.95

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Also know as the “Garden City” it is hard not to see flowers in bloom in Toowoomba. Beautifully designed flower beds can be found throughout the city, along with spectacular floats and decorations. A large sunflower heads are used to make a gigantic flower on top of a float decorated with orange marigolds and yellow, orange and violet pansies. Roses of every color can be found growing together or mixed in with other flowers, and the same is true for petunias that can even be found hanging in baskets. In the springtime the flower beds are filled with snapdragons and marigolds. There are also pentas, verbena surrounded by low growing cuphea. Mums of every variety are another favorite in the gardens, along with tall amaryllis and alliums. Like the rest of the country Toowoomba residents also love the sight of the giant purple and white agapanthus which can be found growing in almost every public and private garden. Other popular flowers in Toowoomba include bottlebrush and azalea bushes. In the city’s markets one can find many of these flowers for sale, including canola, lilies and small ixora bushes.