డార్విన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 101.33

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

బాగు
USD 101.33

బాగు

12 రోజాలు

రాజత్వము
USD 121.60

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

కోరిక
USD 168.89

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ముద్దులు
USD 141.86

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కృతజ్ఞత
USD 101.33

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన
USD 168.89

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 168.89

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వంచన లేని
USD 141.86

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 101.33

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 101.33

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన
USD 162.13

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 101.33

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఉశికొలపడము
USD 168.89

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

పరవశత
USD 101.33

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 141.86

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The city of Darwin is also considered the gateway to Kakadu National Park, which has the distinction of being the largest in Australia. The city is also home to Mindil beach, along with several museums and galleries. The Charles Darwin National Park is here and visitors can see an array of plants and animals, including large tortoises and biting insects. Bicentennial Park has its own gardens and war memorials honoring Australia’s armed forces. Queen and sago palms can be found in the park, along with giant red bottlebrush bushes. Crepe Myrtles also line some of the paths in the park and are a stunning sight when the branches burst into bloom. The Homes Jungle Park allows visitors to wander among the trees. It is home to several native species of birds and animals, along with a few plants and flowers. Elephant ears and anthuriums can be found in the park, along with lacy ferns, ti leaves and even a few species of orchids. Flowers are just as important in the city where roses and azaleas are a common sight. Many private gardens boast large agapanthus, and the round flowers can also be found in front of some of the city’s public buildings.