డార్విన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తీయని నమ్రత
USD 66.86

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆశ్రయము
USD 108.46

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అమాయకత్వం
USD 108.46

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

మంచి రుచి
USD 108.46

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 93.60

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

విశ్వాసము గల
USD 93.60

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

భద్రమైన ప్రేమ
USD 108.46

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

తల్లి బధ్యత
USD 93.60

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 108.46

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

రాగల ఆనందము
USD 66.86

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

కోపము
USD 108.46

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

శుభాకాంక్షలు
USD 93.60

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 93.60

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 66.86

నమ్మిక

గర్బెరాలు

రహస్య ఆరాధన
USD 108.46

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 108.46

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The city of Darwin is also considered the gateway to Kakadu National Park, which has the distinction of being the largest in Australia. The city is also home to Mindil beach, along with several museums and galleries. The Charles Darwin National Park is here and visitors can see an array of plants and animals, including large tortoises and biting insects. Bicentennial Park has its own gardens and war memorials honoring Australia’s armed forces. Queen and sago palms can be found in the park, along with giant red bottlebrush bushes. Crepe Myrtles also line some of the paths in the park and are a stunning sight when the branches burst into bloom. The Homes Jungle Park allows visitors to wander among the trees. It is home to several native species of birds and animals, along with a few plants and flowers. Elephant ears and anthuriums can be found in the park, along with lacy ferns, ti leaves and even a few species of orchids. Flowers are just as important in the city where roses and azaleas are a common sight. Many private gardens boast large agapanthus, and the round flowers can also be found in front of some of the city’s public buildings.