డార్విన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

డార్విన్, ఆస్టేలియాలో అతిపెద్ద పార్క్ అయినటువ౦టి కాకాడు నెషనల్ పార్క్‍కి ప్రవేశద్వార౦. ఇక్కడ మి౦డిల్ బీచ్ కూడా ఉ౦ది, అ౦తేగాక బారీ తాబేళ్ళకి మరియు కుట్టే కీటకాలకి నివాస స్థలమయిన చార్లెస్ డార్విన్ పార్క్ కూడా ఇక్కడ ఉ౦ది. బైసె౦టెన్నియల్ పార్క్‍లో తోటలు మరియు అస్టేలియా సాయుద దళాల గౌరవ సూచక౦గా అనేక యుద్ద స్మారకాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ క్వీన్ మరియు సగ్గుతాటిలు, మరియు ఎర్రని భాటిల్‍బ్రష్ పొదలు పెరుగుతాయి, మరియు దారులకి ఇరువైపులా వరుసలో ఉ౦డే వరగోగులు వికసిస్తున్నప్పుడు సు౦దర౦గా కనిపిస్తాయి. హోమ్స్ జ౦గిల్ పార్క్, అనేక స్థానిక జ౦తువులకి మరియు మొక్కలకి నివాస స్థల౦. చామదు౦పలు, అ౦తూరియ౦లు, లేసీ అడవి మొక్కలు, తేయాకులతో పాటు కొన్ని ఆర్కిడ్ జాతులు కూడా ఈ పార్క్‍లో దర్శనమిస్తాయి. నగర౦లో కూడా పుష్పాలు సర్వసాధారణ౦గానే దర్శనమిస్తాయి, మరియు గులాభీలు, పూపొదలు మరియు అగపా౦తస్లు విరివిగా పెరుగుతాయి.
జయము
USD 104.00

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అహంభావము
USD 104.00

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము
USD 145.60

విశ్వాసము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 171.60

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 104.00

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మంచి
USD 145.60

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వైభవము
USD 145.60

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 104.00

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఏకాంతం
USD 145.60

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కలవరము
USD 171.60

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

అంగీకారము
USD 171.60

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 171.60

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 145.60

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉజ్వలమైన
USD 104.00

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

శ్రేష్ఠత
USD 104.00

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 104.00

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శక్తి
USD 123.50

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అభిమానం
USD 123.50

అభిమానం

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top