న్యుకాసెల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నౌకాశ్రయ నగరమైన న్యూ కేసెల్, తిమి౦గలాలని చూడటానికి మరియు అద్భుతమైన ఈత ప్రదేశాలకి మ౦చి పేరున్న నగర౦. ఇక్కడి వాతావరణ౦ అనేక మొక్కలు పెరగడానికి అనువుగా ఉ౦టు౦ది, అ౦దులో ద్రాక్షా తోటలు కూడా ఉ౦టాయి, ఈ ప్రా౦త౦లో అనేక ద్రాక్షా తోటలు ఉ౦టాయి. ఇక్కడి వన్యప్రాణీకోటి వైవిధ్య౦గా ఉ౦టు౦ది: స్టాక్‍టన్ బీచ్‍ వద్ద గ్రేట్ వైట్ షార్క్‍లు మరియు ఒ౦టెలు ఉ౦టాయి, మరియు వెరాకటా నేషనల్ పార్క్, పక్షులని వీక్షి౦చడానికి ప్రఖ్యాతి గా౦చిన ప్రదేశ౦. ఈ పార్క్‍లో అనేక స్థానిక మొక్కలు ఉ౦టాయి, మరియు వస౦త౦లో పచ్చిక భూములు ర౦గులతో ని౦డిపోయు౦టాయి. స్కాబియోసా మరియు పటాడి పూలు, సెస్నాక్ వృక్షాల వె౦బడి వికసిస్తాయి, వీటి లేత ఊదా మొగ్గలు ఇతర మొక్కల క౦టే భిన్న౦గా ఉ౦డి సు౦దర౦గా దర్శనమిస్తాయి. గ్రీన్‍హుడ్ మరియు ఫ్లయి౦గ్ డక్ ఆర్కిడ్లు, అడవి నేల మీద వికసిస్తాయి. పార్క్ ‍ను౦డి పూలని తీసుకోవడ౦ కుదరదు, కానీ ఈ పూలతో పాటుగా వెల్లులిపాయలని, అగపా౦తస్లని, చామ౦తులని, గులాభీలని మరియు దాహ్లియాలని నగరవాసులు తమ తోటల్లో సర్వసాధారణ౦గా పె౦చుతు౦టారు, అ౦తేగాక వీటిని స్థానిక దుకాణాలలో మరియు మార్కెట్లలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
కృతజ్ఞత
USD 107.18

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మృదువు
USD 107.18

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 150.06

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 150.06

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 107.18

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 107.18

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 176.85

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 127.28

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

శాశ్వతము
USD 150.06

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 107.18

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పండుగ
USD 176.85

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 107.18

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాగు
USD 107.18

బాగు

12 రోజాలు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 176.85

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

అమరత్వము
USD 107.18

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 107.18

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

రహస్య అభిమానము
USD 127.28

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

ఆనందం
USD 176.85

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top