లోగ సిటి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 93.89

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 67.06

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 67.06

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

మంచి రుచి
USD 108.79

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మోసము
USD 67.06

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 93.89

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

రుచికరమైన
USD 93.89

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రహస్య అభిమానము
USD 78.24

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 67.06

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కుతూహలమైన
USD 67.06

కుతూహలమైన

రోజాలు

సుభం కావాలి
USD 59.61

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 67.06

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మరాని అందము
USD 67.06

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము
USD 93.89

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

తీయని
USD 67.06

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

నేను పైవాడి కొసము
USD 78.24

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Part of Brisbane there is plenty to keep visitors and residents happily occupied in Logan City. The Koala Sanctuary is located here, along with several museums and malls. There are also a few botanical gardens for nature lovers to enjoy and each has something different to offer visitors. The City Botanical Gardens are designed to give residents a place to relax, and its riverside location also makes it the ideal place to grow many of the plants and flowers native to the area. Cherry trees bloom pink in the spring, and can often be found next to the park’s small ponds where lily pads and lotus flowers frequently grow. Next to the green spaces one can find several flower beds that contain roses, begonias, coreopsis and marigolds. Giant snapdragons and tall daylilies can also be found blooming in the spring and summer. Mount Coot-tha Lookout is home to another botanical garden, and it also provides visitors with a stunning view of the city. Some of the flowers commonly blooming include jacarandas, bottlebrush bushes and tall agapanthus. Many of these and other flowers can also be found blooming in Logan City, and for sale in the local markets.