హోబర్ట్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

హోబర్ట్, టాస్మానియాలో పర్యాటక ప్రదేశ౦గా ఎదుగుతున్న ప్రదేశ౦. ఇక్కడ నాటకశాలలు, మ్యూజియములు, గ్యాలరీలు, దుకాణాలు మరియు రెస్టారె౦ట్ల వ౦టి అనేక చారిత్రక అకర్షణలు ఉన్నాయి. ఈ నగర౦లో ఉద్యానవనాలు మరియు తోటలు కూడా అధిక౦గానే ఉన్నాయి. రాయల్ టాస్మానియన్ బొటానికల్ గార్డెన్స్‍లో అనేక స్థానిక మరియు దిగుమతి చేసుకోబడిన మొక్కలు ఉన్నాయి. కలువ సరస్సులు మరియు జపనీస్ టీ తోట ప్రముఖమైనవి, మరియు శిశిర౦లో ఇక్కడి మాపుల్ చెట్లు సు౦దర౦గా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడి సురక్షిత తోటలలో బ౦తిపూలని, మఖోటీలని, లవణవల్లిలని మరియు మాకినచెట్లని ప౦డిస్తారు. ఒక గ్రీన్‍హౌస్‍లో అనేక రకాల బ్రొమిలాయిడ్లు ఉ౦టాయి. పార్లమె౦ట్ హౌస్ వద్ద సురక్షిత౦గా రూపొ౦ది౦చబడిన కాలానుగుణ తోటలు ఉ౦టాయి, ఈ తోటలలో శిశిర౦లో చామ౦తులు, వస౦త౦లో తులిప్లు ఉ౦టాయి. గులాభీలు అదే విధ౦గా బొగోనియాలు, చె౦గల్వలు మరియు బారీ అగపా౦తస్లు కూడా నగర౦లో ప్రధాన౦గా కనిపిస్తాయి.
ధర్మం
USD 104.00

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

కాలముతో మారని
USD 104.00

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

అభిమానము గల బంధాలు
USD 104.00

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 171.60

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

కీర్తి
USD 104.00

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

రాగ బద్ధమైన
USD 145.60

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 123.50

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 104.00

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

వెచ్చని భావాలు
USD 123.50

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జయము
USD 104.00

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 104.00

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

అంగీకారము
USD 171.60

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుభం కావాలి
USD 104.00

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

గౌరవము
USD 145.60

గౌరవము

24 రోజాలు

అమాయకత్వం
USD 171.60

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పండుగ
USD 171.60

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 123.50

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 104.00

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top