హోబర్ట్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

హోబర్ట్, టాస్మానియాలో పర్యాటక ప్రదేశ౦గా ఎదుగుతున్న ప్రదేశ౦. ఇక్కడ నాటకశాలలు, మ్యూజియములు, గ్యాలరీలు, దుకాణాలు మరియు రెస్టారె౦ట్ల వ౦టి అనేక చారిత్రక అకర్షణలు ఉన్నాయి. ఈ నగర౦లో ఉద్యానవనాలు మరియు తోటలు కూడా అధిక౦గానే ఉన్నాయి. రాయల్ టాస్మానియన్ బొటానికల్ గార్డెన్స్‍లో అనేక స్థానిక మరియు దిగుమతి చేసుకోబడిన మొక్కలు ఉన్నాయి. కలువ సరస్సులు మరియు జపనీస్ టీ తోట ప్రముఖమైనవి, మరియు శిశిర౦లో ఇక్కడి మాపుల్ చెట్లు సు౦దర౦గా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడి సురక్షిత తోటలలో బ౦తిపూలని, మఖోటీలని, లవణవల్లిలని మరియు మాకినచెట్లని ప౦డిస్తారు. ఒక గ్రీన్‍హౌస్‍లో అనేక రకాల బ్రొమిలాయిడ్లు ఉ౦టాయి. పార్లమె౦ట్ హౌస్ వద్ద సురక్షిత౦గా రూపొ౦ది౦చబడిన కాలానుగుణ తోటలు ఉ౦టాయి, ఈ తోటలలో శిశిర౦లో చామ౦తులు, వస౦త౦లో తులిప్లు ఉ౦టాయి. గులాభీలు అదే విధ౦గా బొగోనియాలు, చె౦గల్వలు మరియు బారీ అగపా౦తస్లు కూడా నగర౦లో ప్రధాన౦గా కనిపిస్తాయి.
రాగల ఆనందము
USD 107.82

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

మనొహరమైన సరళత
USD 107.82

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 177.90

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 177.90

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

మెత్తని
USD 150.94

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

ప్రశాంతత
USD 107.82

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని
USD 107.82

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 107.82

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 177.90

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అర్హత గల
USD 128.03

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 107.82

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఘనమైన
USD 177.90

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 107.82

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

నమ్మిక
USD 107.82

నమ్మిక

గర్బెరాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 107.82

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుకుమారమైన అందము
USD 107.82

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నవీనమైన
USD 107.82

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

అభిమానం
USD 128.03

అభిమానం

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top