కలకత్తా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 37.40

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

రాజీ
USD 63.88

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఘనమైన
USD 63.88

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

చిరునవ్వుతో
USD 37.40

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్పృహతప్పిన అందము
USD 46.04

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

ఉశికొలపడము
USD 63.88

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నేను పైవాడి కొసము
USD 46.04

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఐక్యము
USD 52.37

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 37.40

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శాశ్వతము
USD 52.37

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 37.40

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాగ బద్ధమైన
USD 52.37

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 37.40

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

రహస్యమైన
USD 46.04

రహస్యమైన

12 రోజాలు

అంగీకారము
USD 37.40

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 63.88

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Now known as Kolkata, this former British trading post and former capital is famous for its stately colonial architecture and various cultural festivals. It was also the home of Mother Teresa and her tomb can be found at the headquarters of the charity group she founded. Some of the famous sites in the city include the Victoria Memorial and the Dakshine Kali and Kalighat Kali Temples, along with Eden Gardens. This vast expanse of green is the home field of the city's cricket team, and is also where several international matches are annually held. There are also several botanical parks including the Acharya Jagadish Chandra Bose Indian Gardens where visitors can climb on the giant banyan trees, along with enjoying a variety of orchids, lilies, and lotus blossoms. Jasmine vines and cannas are also common in Calcutta, along with bright yellow honeysuckle. You can also enjoy many of the flowers commonly found in Calcutta in your home with a beautiful floral arrangement created by us. It is the perfect way to bring some of the native flowers indoors, and it also makes a thoughtful gift for a friend or loved one. We will also deliver the flower arrangement for you to almost any address in Calcutta.