బెకాసి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మెత్తని
USD 81.70

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

లేత
USD 58.36

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన
USD 107.64

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 107.64

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మోసము
USD 58.36

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 58.36

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

శక్తి
USD 77.81

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమలో
USD 58.36

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమాయకత్వం
USD 107.64

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

అద్భుతమైన
USD 105.05

అద్భుతమైన

రోజాలు

విశ్వాసము
USD 81.70

విశ్వాసము

24 రోజాలు

సుకుమారమైన అందము
USD 58.36

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
భావన
USD 58.36

భావన

12 రోజాలు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 97.27

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

బాగు
USD 58.36

బాగు

12 రోజాలు

సరైన మంచితనము
USD 58.36

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located close to Indonesia's capital, Bekasi is a cosmopolitan city that still retains its cultural heritage. The Grand Galaxy Park Mall is filled with luxury shops and boutiques while the Bekasi Trade Center is a bustling marketplace where almost everything is for sale. Along with the shops and outdoor water parks, the city is also home to several private and public gardens. The large white blossoms of the moon flower can be found throughout the city, along with scented jasmine vines and tall gladiola spears. Dahlias and daises are other popular flowers in the city, and almost every kitchen garden is home to at least one rose bush. While the venders in the markets and on the city streets can usually be found selling cut and dried flowers, you can also have us create a spectacular bouquet for you and deliver it to almost any address in the city. It is the perfect way to thank someone for a lovely evening or to simply brighten up a loved one's day.