బెకాసి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 84.58

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము
USD 84.58

గౌరవము

24 రోజాలు

ఆశావాదం
USD 60.41

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 111.43

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 84.58

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 80.55

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

కోపము
USD 111.43

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 60.41

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 108.74

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

నమ్రత
USD 60.41

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అమాయకత్వం
USD 111.43

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 84.58

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 111.43

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

కోరిక
USD 111.43

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

శక్తి
USD 80.55

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మెత్తని
USD 84.58

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located close to Indonesia's capital, Bekasi is a cosmopolitan city that still retains its cultural heritage. The Grand Galaxy Park Mall is filled with luxury shops and boutiques while the Bekasi Trade Center is a bustling marketplace where almost everything is for sale. Along with the shops and outdoor water parks, the city is also home to several private and public gardens. The large white blossoms of the moon flower can be found throughout the city, along with scented jasmine vines and tall gladiola spears. Dahlias and daises are other popular flowers in the city, and almost every kitchen garden is home to at least one rose bush. While the venders in the markets and on the city streets can usually be found selling cut and dried flowers, you can also have us create a spectacular bouquet for you and deliver it to almost any address in the city. It is the perfect way to thank someone for a lovely evening or to simply brighten up a loved one's day.