బెకాసి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఒప్పందము ముగించుట
USD 77.61

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 77.61

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 58.21

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 58.21

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విభవము
USD 58.21

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 107.36

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఆశించటము
USD 58.21

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 58.21

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశావాదం
USD 58.21

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 58.21

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

ఐక్యము
USD 81.49

ఐక్యము

24 మరియు

బాగు
USD 58.21

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము గల
USD 81.49

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 107.36

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 81.49

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కాలముతో మారని
USD 58.21

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located close to Indonesia's capital, Bekasi is a cosmopolitan city that still retains its cultural heritage. The Grand Galaxy Park Mall is filled with luxury shops and boutiques while the Bekasi Trade Center is a bustling marketplace where almost everything is for sale. Along with the shops and outdoor water parks, the city is also home to several private and public gardens. The large white blossoms of the moon flower can be found throughout the city, along with scented jasmine vines and tall gladiola spears. Dahlias and daises are other popular flowers in the city, and almost every kitchen garden is home to at least one rose bush. While the venders in the markets and on the city streets can usually be found selling cut and dried flowers, you can also have us create a spectacular bouquet for you and deliver it to almost any address in the city. It is the perfect way to thank someone for a lovely evening or to simply brighten up a loved one's day.