మెదాన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మృదువు
USD 59.57

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము గల
USD 83.40

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

ముద్దులు
USD 83.40

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీయని నమ్రత
USD 59.57

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నవీనమైన
USD 59.57

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

పరామరిక
USD 83.40

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 59.57

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 79.43

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 79.43

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రశాంతత
USD 59.57

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 59.57

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

ఐక్యము
USD 83.40

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానము గల బంధాలు
USD 59.57

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 109.87

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఉజ్వలమైన
USD 59.57

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

భావన
USD 59.57

భావన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located on the northern coast of Indonesia, the bustling city of Medan has something to offer everyone. From its grand historic buildings that include Graha Maria Annai Velangkanni and the Tjong a Fie Mansion to the stately Maimum Palace there is plenty to see and do. The city's close proximity to the coast also provides residents with fabulous sandy beaches, along with an opportunity to watch the elephants in Tangkahan. There are also plenty of shops and markets that include specialty and luxury boutiques and nature lovers will enjoy a trip out to Berhala Island. Outside the city visitors can find the Two Colors Sibolangit Waterfall, along with several native plants and flowers. In the small country there are over 5000 species of orchids, and several varieties can be found in and around Medan. Along with the bright white moon orchid, you can also find tall gladiolas, waxy anthurium, and cheery gerberas. These flowers can also be found in several of our bouquets, which we will deliver to almost any address in Medan. It is the perfect way to greet an old friend or welcome a new one into your life.