ఇజ్రాయిల్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. ఇజ్రాయిల్ లోని జెరుసలేం మరియు 56 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

ఇజ్రాయిల్ దేశమునకు అందరూ సమ్మతించే జాతీయ పుష్పము లేదు కాని, ఈ దేశమునకు పుష్పములతో ప్రేమ సంబంధము ఉన్నది. సైక్లమెన్ మరియు అనిమోన్ అనబదే రెండు పుష్పములను ఇజ్రాయిల్ దేశ ప్రజలు జాతీయ పుష్పముగా భావిస్తారు, కాని జాతీయ పుష్పము అనే భావన కన్నా పుష్పములు ఇజ్రాయిల్ సాంప్రదాయాలలో కీలక పాత్ర వహిస్తాయి. అది జూయిష్ సంప్రదాయము కాకపోయినప్పటికి, క్రైస్తవుల ఈస్టరు వేడుకలలో రాజధాని టెల్ అవివ్ యొక్క వీధులలో లిల్లీలు బంతులు కడతాయి. సామాన్యముగా అంత్యక్రియలలో పుష్పముల వాడుక జరగదు కాని కొంత మంది ఇజ్రాయిల్ నాగరికులు సమాధుల వద్ద సుకుమారమైన పుష్పముల దండలను ఉంచుతారు. ఇజ్రాయిల్ యొక్క ప్రఖ్యాత ఎర్ర అనిమోన్ పుష్పమును వసంత ఋతువులో నెగెవ్ ఎడారి చుట్టుపక్కల చూడవచ్చు. స్వల్ప కాలపు కాని అందమైన పుష్పములను చూడాలంటే హైఫా నగరపు వార్షిక అంతర్రాష్ట్రీయ పుష్పముల ఉత్సవము సరైన సమయము మరియు ఇజ్రాయిల్ పల్లె ప్రాంతములోని మోషవ్ కెద్మ పుష్పములు పొందుటకు మంచి ప్రదేశము.

ఇజ్రాయిల్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


శాశ్వతము

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ముద్దులు

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

   
లేత

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

స్వభావము

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

   
ఆనందం

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

బాగు

బాగు

12 రోజాలు

అంగీకారము

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

   
ప్రశాంతత

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

అమాయకత్వం

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

మెత్తని

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

   
రహస్య అభిమానము

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

ప్రలోభం

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

అర్హత గల

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

   
కాఠిన్యం

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

కీర్తి

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ఎప్పటికీ అందమైన

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

   

ప్రత్యేక ఆఫరు: అపరస్పరమైన ప్రేమ

ఈ అందమైన గులాబీ మరియు తెలుపు రంగు పుష్పముల అమరిక మీ జీవితములోని ముద్దైన అమ్మాయి కోసము సరైనది. స్టారుగేజర్ లిల్లీలు, గులాబీ కార్నేషన్లు తెలుపు రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలాతో కలిసి ముద్దుగా కనబడతాయి. గులాబీ రంగు మరియు తెలుపు స్టారు గేజర్లు తెలుపు లిల్లీలతో కలిసి అందంగ కనబడటమే కాదు, గది నిండా సువాసనను నింపుతాయి. ఈ పుష్పగుచ్చము అష్దోద్ (أشدود ), జెరుసలేం (القدس), తెల్ అవివ్ (تل أبيب ), పశ్చిమ జెరుసలేం (القدس الغربية), హైఫా (حيفا ) లో ప్రముఖము, కాని ఇతర పెద్ద నగర్ములలో కూడా లభ్యము. ఈ ముద్దుల పుష్పగుచ్చమునకు ప్రేమ నిండిన రిబ్బను కట్టబది ఉంటుంది కాని ఎక్కువ కాలము తాజాగా ఉంచుట కొరకు దీనికి కుండీను జోదించవచ్చును.
సమాచారము