అష్దోద్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

గర్వము
USD 76.74

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎడారి ప్రేమ
USD 90.45

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 75.37

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

కుతూహలమైన
USD 54.82

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 54.82

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

ముద్దులు
USD 76.74

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అందమైన స్త్రీ
USD 54.82

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్రత
USD 54.82

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
చంచలమైన
USD 65.09

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

అభిమానం
USD 65.09

అభిమానం

12 రోజాలు

ధర్మం
USD 54.82

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

నేను పైవాడి కొసము
USD 65.09

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 54.82

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆనందం
USD 90.45

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

కాలముతో మారని
USD 54.82

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

మరువలేని
USD 54.82

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


On the warm Mediterranean coast you can find the cosmopolitan city of Ashdod. It is considered the cultural center of Israel, and there is an amazing number of galleries, museums, and distinctive architecture to keep residents and visitors happily occupied. The city is also home to several warm beaches, along with a thriving nightlife. Ashdod may be a modern, cosmopolitan city, but it also has plenty of green spaces for residents to take a break and relax in. One of the most popular is Etgarim Lakhish Park, which has a large playground that is perfect for children of all ages. Flowers are another common sight in the city, and its warm Mediterranean temperatures make it the ideal spot to grow almost anything. Lilies, jasmine, and honeysuckle are common flowers, along with roses and tulips. Daises and cosmos can also be found growing in city planters, and the unique flowers of the passion vine are another common sight in the springtime. We can create an amazing floral arrangement for you with many of these and other popular flowers, and even deliver it to almost any address in Ashdod. It is the perfect gift for a hostess, or to simply let someone know that you care.