పశ్చిమ జెరుసలేం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 83.12

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అహంభావము
USD 50.38

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత
USD 50.38

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

పరిపూర్ణత
USD 70.53

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 50.38

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

శక్తి
USD 59.82

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 69.27

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

అమాయకత్వం
USD 83.12

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 50.38

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 50.38

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

వైభవము
USD 70.53

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరవశత
USD 50.38

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎడారి ప్రేమ
USD 83.12

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

జయము
USD 50.38

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 83.12

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 50.38

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


While the small area known as West Jerusalem or the West Bank is still a hotly contested region, its historic significance is not lost on visitors or the city's residents. West Jerusalem is mainly houses and military zones and most of the city's historic sites, including temples and shrines can be found in the eastern portion of the city. There are several small gardens and green spaces throughout West Jerusalem where visitors can find anemones, brown eyed Susan's and other cone flowers. Daises and the pretty Rose of Sharon are also popular on the West Bank and throughout Jerusalem. We can create a beautiful bouquet for you and even deliver it to almost any address in West Jerusalem. It is the perfect way to welcome a new friend to this volatile area, and perhaps bring the residents of this hotly contested area closer to peace.