పశ్చిమ జెరుసలేం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రక్షణ
USD 59.96

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

అంగీకారము
USD 50.49

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సొగసు
USD 50.49

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

కలవరము
USD 83.32

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుభం కావాలి
USD 56.81

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 50.49

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 78.90

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందం
USD 83.32

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కృతజ్ఞత
USD 50.49

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 70.69

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య అభిమానము
USD 59.96

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

ఘనమైన
USD 83.32

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 50.49

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 59.96

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 70.69

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 83.32

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


While the small area known as West Jerusalem or the West Bank is still a hotly contested region, its historic significance is not lost on visitors or the city's residents. West Jerusalem is mainly houses and military zones and most of the city's historic sites, including temples and shrines can be found in the eastern portion of the city. There are several small gardens and green spaces throughout West Jerusalem where visitors can find anemones, brown eyed Susan's and other cone flowers. Daises and the pretty Rose of Sharon are also popular on the West Bank and throughout Jerusalem. We can create a beautiful bouquet for you and even deliver it to almost any address in West Jerusalem. It is the perfect way to welcome a new friend to this volatile area, and perhaps bring the residents of this hotly contested area closer to peace.