పశ్చిమ జెరుసలేం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 54.99

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 85.92

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 90.73

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 98.98

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 54.99

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేరణ
USD 90.73

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 54.99

నమ్మిక

గర్బెరాలు

కోపము
USD 90.73

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నీవు లేక నేను లేను
USD 90.73

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

వైభవము
USD 76.98

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పండుగ
USD 90.73

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

బుజ్జగింపు
USD 90.73

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాగు
USD 54.99

బాగు

12 రోజాలు

రహస్య ఆరాధన
USD 90.73

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 61.86

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

ఏకాంతం
USD 76.98

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


While the small area known as West Jerusalem or the West Bank is still a hotly contested region, its historic significance is not lost on visitors or the city's residents. West Jerusalem is mainly houses and military zones and most of the city's historic sites, including temples and shrines can be found in the eastern portion of the city. There are several small gardens and green spaces throughout West Jerusalem where visitors can find anemones, brown eyed Susan's and other cone flowers. Daises and the pretty Rose of Sharon are also popular on the West Bank and throughout Jerusalem. We can create a beautiful bouquet for you and even deliver it to almost any address in West Jerusalem. It is the perfect way to welcome a new friend to this volatile area, and perhaps bring the residents of this hotly contested area closer to peace.