ఇటలీ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. ఇటలీ లోని రోమా మరియు 43 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

ఇటలీ దేశములో పుష్పములు కీలక పాత్ర వహిస్తాయి, కాని ఇక్కడ చామంతులను బహుమతిగా ఇవ్వరాదు.ఇటలీ యొక్క శరదృతువులో చామంతులు ఎక్కువగా దొరికినప్పటికీ ఇవి మృత్యువును సూచిస్తాయి. ఇటలీ ఎన్నొ పుష్పముల ఉత్సవములకు వేదిక అయినపట్టికి అంబ్రియాలో జరిగే ఉత్సవము కళ్ళు చెదిరేదిగా ఉంటుంది. ఈ సారవంతమైన ప్రదేశము అడివి పుష్పములు తుంచుటకు మరియు ఇటలీ యొక్క అందమైన పువ్వుల తివాచీలను చూడటానికి సరైనది. ఇటలీ యొక్క రాజధాని రోం లొ రంగు రంగుల పుష్పముల అమరికలు మరియు కుండీలు అక్కడి పుష్పముల మహత్వమును చూపుతాయి. ఇటలీ యొక్క టస్కనీ ప్రాంతములో ఆతిథ్యము ఇచ్చే వారికి పసుపు రంగు పుష్పములను ఇస్తారు, మరియు చర్చి యొక్క పీఠముల పైన తెలుపు రంగు పుష్పములను ఉంచుతారు. ఇమ్మాకులేట్ కొన్సెప్షన్ డే గా డెసెంబరు 8వ తేదీన జరుపుకుంటారు మరియు పియాజ్జ డి స్పాగ్నా లొ సామాన్యంగా విర్గిన్ స్టాటూ పాదాల వద్ద పుష్పములను ఉంచుతారు.

ఇటలీ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు

ఈ పుష్పగుచ్చముల ధర చూడటానికి నగరమును ఎంచుకోండి:ఈ పుష్పగుచ్చముల ధర చూడటానికి నగరమును ఎంచుకోండి

భద్రమైన ప్రేమ

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

ఉశికొలపడము

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

రుచికరమైన

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

    
ధర్మం

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

బాగు

బాగు

12 రోజాలు

నమ్రత

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాగ బద్ధమైన

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

    
నవీనమైన

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

పరామరిక

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

    
యువ

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

గర్వము

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అనిర్వచననీయమైన అందము

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

    

ప్రత్యేక ఆఫరు: అపూర్వమైన

గులాబీ రంగు మరియు తెలుపు స్టారు గేజరు లిల్లీలు డజను ముదురు ఎరుపు రంగు రోజాలతో చక్కగా సరిపోతాయి. ప్రేమ నిండిన ఈ పుష్ప గుచ్చము మీరు ఆమెను తలుచుకుంటున్నారని తెలుపుటకు సరైనది. స్టారు గేజరు లిల్లీల అద్భుతమైన సువాసన గాలి సుగంధపూరితముగా మార్చుతుంది మరియు ఎరుపు రోజాలు హుందాగ ఉండి ఆమె పట్ల మీ తరగని ప్రేమను తెలుపుతాయి. ఈ పుష్ప గుచ్చమును తరచుగా తూరిన్ (Torino)   నాపొలి (Napoli)   పలెర్మో (Palermo)   మిలానో (Milano)   రోమా (Roma) లో ఆర్డరు చేస్తారు, కాని చాలా ఇతర నగరములలో ప్రముఖము. ఈ అందమైన పుష్ప గుచ్చముతో పాటు కుండీని చేర్చుట గురించి ఆలోచించండి.
సమాచారము