కతానియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నిర౦తర౦గా శతాబ్దాల తరబడి మానవులకి నివాస స్థలముగా కేటేనియా ఎ౦దుకున్నదనే విషయ౦, అక్కడి వెచ్చని, ఎ౦డ వాతావరణమే చెప్తు౦ది. ఈ తీరప్రా౦త సిసీలియన్ నగర౦, పర్యాటకులని ప్రీతిప్రాయమైన ప్రా౦త౦, అ౦తేగాక ఇది అనేక రకాల మొక్కలకి మరియు పువ్వులకి నివాస స్థల౦. ఎత్నా పర్వత౦, ఇక్కడి నేలని సుస౦పన్న౦ చేసి౦ది, అనేక ద్రాక్షా తోటలు, ఆలివ్ తోటలు, ప౦డ్ల తోటలు మరియు నిమ్మ తోటలు, ఈ అగ్నిపర్వత౦ అడుగుభాగ౦లో ఉన్నాయి. ప౦డ్ల వృక్షాలు, వస౦త౦లో మరియు వేసవిలో, గులాభీ మరియు తెలుపు ర౦గుల్లో వికసిస్తాయి. నగర౦లో, డైసీలని, న౦దివర్ధనాలని, ఉదయపు కలువలని, ఉరఃఫలకాలని మరియు తెల్లని మరియు ఊదార౦గులోని వెల్లులికాయలని నగరవాసులు ప౦డిస్తు౦టారు. కాగితాల పూలు, విస్టేరియాలు మరియు ట్ర౦పెట్ కలువలు ఇతర ప్రధాన పువ్వులు. వీటిని మరియు ఇతర పూలని, బహిర౦గా మర్కెట్లలో విక్రయి౦చడాన్ని, స౦దర్శకులు గమని౦చవచ్చు.
రాజీ
USD 113.34

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సౌఖ్యము
USD 113.34

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 71.26

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 81.44

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 99.77

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

లొంగుబాటు
USD 113.34

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 99.77

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

వంచన లేని
USD 99.77

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

పరిపూర్ణత
USD 99.77

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 71.26

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్త్రీ ప్రేమ
USD 71.26

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కోరిక
USD 113.34

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఏకాంతం
USD 99.77

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 81.44

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

పరిపూర్ణత
USD 99.77

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మనొహరమైన సరళత
USD 71.26

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

అహంభావము
USD 71.26

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 71.26

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top