కతానియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సుకుమారమైన అందము
USD 69.68

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సాహసోపేతమైన
USD 110.82

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

బుజ్జగింపు
USD 110.82

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 69.68

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పండుగ
USD 110.82

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 73.00

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 110.82

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మృదువు
USD 69.68

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కృతజ్ఞత
USD 69.68

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అమరత్వము
USD 69.68

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానము గల బంధాలు
USD 69.68

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

అంగీకారము
USD 110.82

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శుభాకాంక్షలు
USD 97.55

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 69.68

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 79.63

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

రాజత్వము
USD 79.63

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


It is not hard to see why the ancient seaside city of Catania is a popular destination for tourists or why it has been continually inhabited for centuries. It has a warm and sunny climate that not only makes the city a great place to live, but it is also ideal for growing a number of native plants and flowers. Its location on the east coast of Sicily has also made it easy for a number of imported flowers to be brought in over the years. Mt. Etna has made the soil exceptionally fertile at the base of the volcano and here one can find vineyards, olive groves and a number of orchards and citrus plantations. When the fruit trees are in bloom the area around the volcano’s base is surrounded in pink and white flowers. In the city’s small private gardens one will be able to see a variety of roses, along with daisies, carnations and an assortment of daylilies. Gladioli are also popular with residents, and giant purple and white alliums can also be found growing. Other popular flowers with residents include bougainvillea, wisteria and trumpet lilies. Visitors to Catania can find these and other flowers for sale in many of the city’s open air markets along the coast.