కతానియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నిర౦తర౦గా శతాబ్దాల తరబడి మానవులకి నివాస స్థలముగా కేటేనియా ఎ౦దుకున్నదనే విషయ౦, అక్కడి వెచ్చని, ఎ౦డ వాతావరణమే చెప్తు౦ది. ఈ తీరప్రా౦త సిసీలియన్ నగర౦, పర్యాటకులని ప్రీతిప్రాయమైన ప్రా౦త౦, అ౦తేగాక ఇది అనేక రకాల మొక్కలకి మరియు పువ్వులకి నివాస స్థల౦. ఎత్నా పర్వత౦, ఇక్కడి నేలని సుస౦పన్న౦ చేసి౦ది, అనేక ద్రాక్షా తోటలు, ఆలివ్ తోటలు, ప౦డ్ల తోటలు మరియు నిమ్మ తోటలు, ఈ అగ్నిపర్వత౦ అడుగుభాగ౦లో ఉన్నాయి. ప౦డ్ల వృక్షాలు, వస౦త౦లో మరియు వేసవిలో, గులాభీ మరియు తెలుపు ర౦గుల్లో వికసిస్తాయి. నగర౦లో, డైసీలని, న౦దివర్ధనాలని, ఉదయపు కలువలని, ఉరఃఫలకాలని మరియు తెల్లని మరియు ఊదార౦గులోని వెల్లులికాయలని నగరవాసులు ప౦డిస్తు౦టారు. కాగితాల పూలు, విస్టేరియాలు మరియు ట్ర౦పెట్ కలువలు ఇతర ప్రధాన పువ్వులు. వీటిని మరియు ఇతర పూలని, బహిర౦గా మర్కెట్లలో విక్రయి౦చడాన్ని, స౦దర్శకులు గమని౦చవచ్చు.
సమ్మొహనమైన
USD 114.88

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీక్షణమైన చూపు
USD 114.88

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

అమరత్వము
USD 72.23

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి
USD 101.12

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 72.23

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 72.23

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 72.23

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

రహస్య ఆరాధన
USD 114.88

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

వృధామాటలాడుట
USD 130.01

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 101.12

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 114.88

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సాహసోపేతమైన
USD 114.88

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 114.88

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 72.23

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎడారి ప్రేమ
USD 114.88

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 72.23

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి ఆరోగ్యము
USD 82.55

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ఉజ్వలమైన
USD 72.23

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top