కతానియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 70.21

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము
USD 98.29

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వభావము
USD 126.37

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

స్పృహతప్పిన అందము
USD 80.24

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వంచన లేని
USD 98.29

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

విశ్వాసము
USD 98.29

విశ్వాసము

24 రోజాలు

ఉజ్వలమైన
USD 70.21

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 70.21

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి రుచి
USD 111.66

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 80.24

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

మెత్తని
USD 98.29

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

జయము
USD 70.21

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
చంచలమైన
USD 80.24

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

అంగీకారము
USD 111.66

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 80.24

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

తీయని నమ్రత
USD 70.21

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


It is not hard to see why the ancient seaside city of Catania is a popular destination for tourists or why it has been continually inhabited for centuries. It has a warm and sunny climate that not only makes the city a great place to live, but it is also ideal for growing a number of native plants and flowers. Its location on the east coast of Sicily has also made it easy for a number of imported flowers to be brought in over the years. Mt. Etna has made the soil exceptionally fertile at the base of the volcano and here one can find vineyards, olive groves and a number of orchards and citrus plantations. When the fruit trees are in bloom the area around the volcano’s base is surrounded in pink and white flowers. In the city’s small private gardens one will be able to see a variety of roses, along with daisies, carnations and an assortment of daylilies. Gladioli are also popular with residents, and giant purple and white alliums can also be found growing. Other popular flowers with residents include bougainvillea, wisteria and trumpet lilies. Visitors to Catania can find these and other flowers for sale in many of the city’s open air markets along the coast.