కతానియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

It is not hard to see why the ancient seaside city of Catania is a popular destination for tourists or why it has been continually inhabited for centuries. It has a warm and sunny climate that not only makes the city a great place to live, but it is also ideal for growing a number of native plants and flowers. Its location on the east coast of Sicily has also made it easy for a number of imported flowers to be brought in over the years. Mt. Etna has made the soil exceptionally fertile at the base of the volcano and here one can find vineyards, olive groves and a number of orchards and citrus plantations. When the fruit trees are in bloom the area around the volcano’s base is surrounded in pink and white flowers. In the city’s small private gardens one will be able to see a variety of roses, along with daisies, carnations and an assortment of daylilies. Gladioli are also popular with residents, and giant purple and white alliums can also be found growing. Other popular flowers with residents include bougainvillea, wisteria and trumpet lilies. Visitors to Catania can find these and other flowers for sale in many of the city’s open air markets along the coast.

సమ్మొహనమైన
USD 114.88

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీక్షణమైన చూపు
USD 114.88

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

అమరత్వము
USD 72.23

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి
USD 101.12

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 72.23

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 72.23

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 72.23

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

రహస్య ఆరాధన
USD 114.88

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

వృధామాటలాడుట
USD 130.01

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 101.12

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 114.88

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సాహసోపేతమైన
USD 114.88

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 114.88

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 72.23

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎడారి ప్రేమ
USD 114.88

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 72.23

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి ఆరోగ్యము
USD 82.55

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ఉజ్వలమైన
USD 72.23

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)