గెనోవా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

జయము
USD 72.55

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 72.55

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి ఆరోగ్యము
USD 82.92

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 115.39

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మరువలేని
USD 72.55

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

ఏకాంతం
USD 101.57

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సహనము
USD 72.55

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

రుచికరమైన
USD 101.57

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానము గల బంధాలు
USD 72.55

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 72.55

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నవీనమైన
USD 72.55

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

శుభాకాంక్షలు
USD 101.57

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వృధామాటలాడుట
USD 130.60

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 72.55

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 101.57

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 76.01

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The historic maritime city of Genoa is a popular tourist destination not only for its beaches, museums and shops, but also for its stunning gardens. One of the most spectacular is the Villa Durazzo-Pallavicini where visitors can wander among the plants and flowers. Along with the stunning pergolas and beautifully designed foot bridges, the Villa also boasts a traditional English garden. Red and pink decorative grasses are mixed in with purple asters, along with mums and carnations. Verbena, cosmos and coreopsis can also be found in the flower beds. Other parts of the garden are filled with white and yellow shasta daisies that are blended beautifully with brown eyed susans and red salvia. Impatiens and begonias are other common sights, along with tulips in the spring. Red cannas add height to some of the gardens, along with several varieties of daylilies. Large bougainvillea vines hang over some of the bridges, and one of the garden paths lead visitors among rose covered arches. Along with climbing roses, there are also several types of hybrids and teas. Some old fashioned varieties of roses can also be found blooming in the late spring and summer filling the garden with their fragrance.