తరంతో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కృతజ్ఞత
USD 69.54

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 69.54

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

దివ్యమైన
USD 72.86

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుభం కావాలి
USD 72.86

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సొగసు
USD 69.54

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

గర్వము
USD 97.36

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

తృప్తి
USD 110.61

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

కౌగిలింతలు
USD 79.48

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 110.61

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సాహసోపేతమైన
USD 110.61

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

కలిసికట్టుగా
USD 79.48

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

రుచికరమైన
USD 97.36

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము
USD 97.36

విశ్వాసము

24 రోజాలు

విభవము
USD 69.54

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

స్వభావము
USD 125.18

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

చంచలమైన
USD 79.48

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


One of the main bases for the Italian navy and an important port city, Taranto is also home to several beaches and gardens. Along the coast one can see a variety of native flowers burst into bloom in the spring, which includes daisies, carnations and even the small “love in the midst” blooms. Inside the city there are several parks and private gardens where residents love to cultivate roses and other flowers. Gladioli are a particular favorite among city residents, along with cosmos and coreopsis. The warm coastal weather in the summer is ideal for giant allium and the smaller globe flowers. Pansies and petunias are often found blooming in pretty pots, and many of the city’s shops and restaurants use these flowers as a way to welcome customers inside. Tiger and daylilies can be seen blooming in the summer, and during Easter the large trumpet lilies are often used as decoration or given as gifts and offerings. The coastal climate and sandy soil near the beach is also ideal for heather in the spring. Red and blue salvia are other favorites, and are often mixed in flower beds with tall astilbe. Many of these and other favorite local flowers can also be found for sale in the busy markets in Taranto.