తరంతో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

One of the main bases for the Italian navy and an important port city, Taranto is also home to several beaches and gardens. Along the coast one can see a variety of native flowers burst into bloom in the spring, which includes daisies, carnations and even the small “love in the midst” blooms. Inside the city there are several parks and private gardens where residents love to cultivate roses and other flowers. Gladioli are a particular favorite among city residents, along with cosmos and coreopsis. The warm coastal weather in the summer is ideal for giant allium and the smaller globe flowers. Pansies and petunias are often found blooming in pretty pots, and many of the city’s shops and restaurants use these flowers as a way to welcome customers inside. Tiger and daylilies can be seen blooming in the summer, and during Easter the large trumpet lilies are often used as decoration or given as gifts and offerings. The coastal climate and sandy soil near the beach is also ideal for heather in the spring. Red and blue salvia are other favorites, and are often mixed in flower beds with tall astilbe. Many of these and other favorite local flowers can also be found for sale in the busy markets in Taranto.

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 101.02

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 72.16

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

మెత్తని
USD 101.02

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 72.16

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

నమ్మిక
USD 72.16

నమ్మిక

గర్బెరాలు

రహస్య అభిమానము
USD 82.47

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అందమైన స్త్రీ
USD 72.16

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఉజ్వలమైన
USD 72.16

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

రహస్య ఆరాధన
USD 114.76

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 72.16

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశించటము
USD 72.16

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 101.02

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 82.47

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము
USD 75.59

గర్వము

12 రోజాలు

ఆనందదాయకమైన
USD 72.16

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 114.76

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అర్హత గల
USD 82.47

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆశ్రయము
USD 114.76

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)