తరంతో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నాతో పారిపో
USD 71.79

నాతో పారిపో

రోజాలు

యువ
USD 71.79

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 114.18

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

నమ్రత
USD 71.79

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కీర్తి
USD 71.79

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 100.51

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

పండుగ
USD 114.18

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

కృతజ్ఞత
USD 71.79

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 71.79

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 92.30

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

అహంభావము
USD 71.79

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 114.18

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఇంకా ప్రేమించు
USD 71.79

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 71.79

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 75.21

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 100.51

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


One of the main bases for the Italian navy and an important port city, Taranto is also home to several beaches and gardens. Along the coast one can see a variety of native flowers burst into bloom in the spring, which includes daisies, carnations and even the small “love in the midst” blooms. Inside the city there are several parks and private gardens where residents love to cultivate roses and other flowers. Gladioli are a particular favorite among city residents, along with cosmos and coreopsis. The warm coastal weather in the summer is ideal for giant allium and the smaller globe flowers. Pansies and petunias are often found blooming in pretty pots, and many of the city’s shops and restaurants use these flowers as a way to welcome customers inside. Tiger and daylilies can be seen blooming in the summer, and during Easter the large trumpet lilies are often used as decoration or given as gifts and offerings. The coastal climate and sandy soil near the beach is also ideal for heather in the spring. Red and blue salvia are other favorites, and are often mixed in flower beds with tall astilbe. Many of these and other favorite local flowers can also be found for sale in the busy markets in Taranto.