తరంతో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

One of the main bases for the Italian navy and an important port city, Taranto is also home to several beaches and gardens. Along the coast one can see a variety of native flowers burst into bloom in the spring, which includes daisies, carnations and even the small “love in the midst” blooms. Inside the city there are several parks and private gardens where residents love to cultivate roses and other flowers. Gladioli are a particular favorite among city residents, along with cosmos and coreopsis. The warm coastal weather in the summer is ideal for giant allium and the smaller globe flowers. Pansies and petunias are often found blooming in pretty pots, and many of the city’s shops and restaurants use these flowers as a way to welcome customers inside. Tiger and daylilies can be seen blooming in the summer, and during Easter the large trumpet lilies are often used as decoration or given as gifts and offerings. The coastal climate and sandy soil near the beach is also ideal for heather in the spring. Red and blue salvia are other favorites, and are often mixed in flower beds with tall astilbe. Many of these and other favorite local flowers can also be found for sale in the busy markets in Taranto.

కలవరము
USD 114.09

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 81.98

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 71.73

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బుజ్జగింపు
USD 114.09

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

తీయని
USD 71.73

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 114.09

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 81.98

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందం
USD 114.09

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

శాంతి
USD 71.73

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానము గల బంధాలు
USD 71.73

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 100.43

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

మృదువు
USD 71.73

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వభావము
USD 129.12

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన
USD 129.12

అద్భుతమైన

రోజాలు

విశ్వాసము గల
USD 100.43

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుకుమారమైన అందము
USD 71.73

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

దివ్యమైన
USD 75.15

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేరణ
USD 114.09

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)