తూరిన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మరువలేని
USD 68.65

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

నాతో పారిపో
USD 68.65

నాతో పారిపో

రోజాలు

ఉశికొలపడము
USD 109.19

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 68.65

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 109.19

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

భావన
USD 68.65

భావన

12 రోజాలు

చంచలమైన
USD 78.46

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

తీయని
USD 68.65

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 109.19

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

కోరిక
USD 109.19

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

మెత్తని
USD 96.11

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

వృధామాటలాడుట
USD 123.57

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 78.46

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలో
USD 68.65

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 68.65

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్యమైన
USD 78.46

రహస్యమైన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


One of Italy's important centers for business, there is always something going on in Turin. This busy city is also home to a thriving nightlife, and is still considered an important cultural center. Turin is also renowned for its chocolate and luxury sports cars, along with its exclusive shops and historic museums. One of the most popular is the Egyptian Museum of Turin, along with the Pietro Micca Museum. The city is also home to several parks and gardens where residents and visitors can go and simply relax. The Parco della Pellerina is filled with colorful oak and maple trees in the fall, which make a stunning backdrop for the park's tranquil lake. The Museo dell'Orto Botanica is also a must see for residents and visitors, especially during the spring when the tulips are in bloom. The greenhouses also include several varieties of lilies and orchids, and no garden in Italy is complete without an abundance of old fashion and tea roses. Poppies, climbing jasmine and honeysuckle can also be found growing in Turin. We can create a stunning floral bouquet for you with many of these and other flowers, and deliver it to almost any address in Turin. It is the perfect way to let a loved one know you care, or too simply brighten someone's day.