తూరిన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తరగని అభిమానము
USD 100.22

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

లొంగుబాటు
USD 113.85

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 81.81

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

భావన
USD 71.59

భావన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందం
USD 113.85

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

అమరత్వము
USD 71.59

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 71.59

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాజీ
USD 113.85

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 71.59

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

ధర్మం
USD 71.59

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రశాంతత
USD 71.59

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

ఉశికొలపడము
USD 113.85

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజత్వము
USD 81.81

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

కుతూహలమైన
USD 71.59

కుతూహలమైన

రోజాలు

పరవశత
USD 71.59

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

అర్హత గల
USD 81.81

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


One of Italy's important centers for business, there is always something going on in Turin. This busy city is also home to a thriving nightlife, and is still considered an important cultural center. Turin is also renowned for its chocolate and luxury sports cars, along with its exclusive shops and historic museums. One of the most popular is the Egyptian Museum of Turin, along with the Pietro Micca Museum. The city is also home to several parks and gardens where residents and visitors can go and simply relax. The Parco della Pellerina is filled with colorful oak and maple trees in the fall, which make a stunning backdrop for the park's tranquil lake. The Museo dell'Orto Botanica is also a must see for residents and visitors, especially during the spring when the tulips are in bloom. The greenhouses also include several varieties of lilies and orchids, and no garden in Italy is complete without an abundance of old fashion and tea roses. Poppies, climbing jasmine and honeysuckle can also be found growing in Turin. We can create a stunning floral bouquet for you with many of these and other flowers, and deliver it to almost any address in Turin. It is the perfect way to let a loved one know you care, or too simply brighten someone's day.