త్రీస్తే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అడ్రియాటిక్ తీరాన ఉన్న ట్రీస్ట్ నగరానికి, ప్రాచీన రోమన్లు పునాది వేశారు. నగర౦లో మ్యూజియ౦లు, దుకాణాలు మరియు కళామ౦దిరాలతో పాటు మధ్యయుగ౦ నాటీ కోటలు కూడా ఉన్నాయి. వాల్ రోసా౦డ్రాలో పర్వత అధిరోహణ చేయవచ్చు, మరియు పైకి వెళ్ళే మార్గ౦లో వికసిస్తున్న గన్నేరులని మరియు పూలపొదలని మీరు గమని౦చవచ్చు. బాటిల్‍బ్రష్‍లు మరియు వరగోగులు, వివిధ రకాల అడవిపువ్వులతో పాటు ఈ ప్రా౦త౦లో పెరుగుతాయి. గులాభీలని కానుకలుగా ఇచ్చే౦దుకు ఇష్ట౦గా పె౦చుకు౦టు౦టారు. ఉరఃఫలకాలు మరియు పొద్దుతిరుగుళ్ళతో పాటుగా గసగసాలు, డైసీలు, మరియు చిన్ని న౦దివర్ధనాలు కూడా పచ్చిక భూములలో మరియు నగరవాసుల తోటల్లో వికసిస్తు౦టాయి. చామ౦తులని, స౦తాప స౦దర్భాలలో మాత్రమే బయటకి తెస్తారు, కానీ కు౦డీలలో ఉ౦చబడిన పాన్సీలని మరియు నీలా౦బరాలని విరివిగా చూడవచ్చు. వస౦త౦లో, చాలా తోటల్లో తులిప్లు, మెట్టతామరలు మరియు వెల్లుల్లిపాయలు పూస్తాయి. ఆస్టర్లని బొకేలల్లో కూడా ప్రముఖ౦గా వినియోగిస్తు౦టారు, అ౦తేగాక వీటిని నగర౦లోని ప్లాజాలలో విక్రయిస్తు౦టారు కూడా.
రహస్యమైన
USD 81.71

రహస్యమైన

12 రోజాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 71.50

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన
USD 128.70

అద్భుతమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 113.72

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

కోరిక
USD 113.72

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

స్వభావము
USD 128.70

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 71.50

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 113.72

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ప్రేమలో
USD 71.50

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 113.72

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 81.71

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రలోభం
USD 113.72

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిలకడ
USD 81.71

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సహనము
USD 71.50

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

శ్రేష్ఠత
USD 71.50

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వృధామాటలాడుట
USD 128.70

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

శక్తి
USD 81.71

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 71.50

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top