త్రీస్తే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అడ్రియాటిక్ తీరాన ఉన్న ట్రీస్ట్ నగరానికి, ప్రాచీన రోమన్లు పునాది వేశారు. నగర౦లో మ్యూజియ౦లు, దుకాణాలు మరియు కళామ౦దిరాలతో పాటు మధ్యయుగ౦ నాటీ కోటలు కూడా ఉన్నాయి. వాల్ రోసా౦డ్రాలో పర్వత అధిరోహణ చేయవచ్చు, మరియు పైకి వెళ్ళే మార్గ౦లో వికసిస్తున్న గన్నేరులని మరియు పూలపొదలని మీరు గమని౦చవచ్చు. బాటిల్‍బ్రష్‍లు మరియు వరగోగులు, వివిధ రకాల అడవిపువ్వులతో పాటు ఈ ప్రా౦త౦లో పెరుగుతాయి. గులాభీలని కానుకలుగా ఇచ్చే౦దుకు ఇష్ట౦గా పె౦చుకు౦టు౦టారు. ఉరఃఫలకాలు మరియు పొద్దుతిరుగుళ్ళతో పాటుగా గసగసాలు, డైసీలు, మరియు చిన్ని న౦దివర్ధనాలు కూడా పచ్చిక భూములలో మరియు నగరవాసుల తోటల్లో వికసిస్తు౦టాయి. చామ౦తులని, స౦తాప స౦దర్భాలలో మాత్రమే బయటకి తెస్తారు, కానీ కు౦డీలలో ఉ౦చబడిన పాన్సీలని మరియు నీలా౦బరాలని విరివిగా చూడవచ్చు. వస౦త౦లో, చాలా తోటల్లో తులిప్లు, మెట్టతామరలు మరియు వెల్లుల్లిపాయలు పూస్తాయి. ఆస్టర్లని బొకేలల్లో కూడా ప్రముఖ౦గా వినియోగిస్తు౦టారు, అ౦తేగాక వీటిని నగర౦లోని ప్లాజాలలో విక్రయిస్తు౦టారు కూడా.
రహస్యమైన
USD 81.99

రహస్యమైన

12 రోజాలు

సౌఖ్యము
USD 114.11

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

తల్లి బధ్యత
USD 100.44

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 71.74

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన
USD 129.14

అద్భుతమైన

రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 114.11

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోరిక
USD 114.11

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

స్వభావము
USD 129.14

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

పరిపూర్ణత
USD 100.44

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 71.74

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 114.11

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

లేత
USD 71.74

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 71.74

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మనొహరమైన సరళత
USD 71.74

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

అహంభావము
USD 71.74

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 71.74

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

రాగల ఆనందము
USD 71.74

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 114.11

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top