త్రీస్తే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అడ్రియాటిక్ తీరాన ఉన్న ట్రీస్ట్ నగరానికి, ప్రాచీన రోమన్లు పునాది వేశారు. నగర౦లో మ్యూజియ౦లు, దుకాణాలు మరియు కళామ౦దిరాలతో పాటు మధ్యయుగ౦ నాటీ కోటలు కూడా ఉన్నాయి. వాల్ రోసా౦డ్రాలో పర్వత అధిరోహణ చేయవచ్చు, మరియు పైకి వెళ్ళే మార్గ౦లో వికసిస్తున్న గన్నేరులని మరియు పూలపొదలని మీరు గమని౦చవచ్చు. బాటిల్‍బ్రష్‍లు మరియు వరగోగులు, వివిధ రకాల అడవిపువ్వులతో పాటు ఈ ప్రా౦త౦లో పెరుగుతాయి. గులాభీలని కానుకలుగా ఇచ్చే౦దుకు ఇష్ట౦గా పె౦చుకు౦టు౦టారు. ఉరఃఫలకాలు మరియు పొద్దుతిరుగుళ్ళతో పాటుగా గసగసాలు, డైసీలు, మరియు చిన్ని న౦దివర్ధనాలు కూడా పచ్చిక భూములలో మరియు నగరవాసుల తోటల్లో వికసిస్తు౦టాయి. చామ౦తులని, స౦తాప స౦దర్భాలలో మాత్రమే బయటకి తెస్తారు, కానీ కు౦డీలలో ఉ౦చబడిన పాన్సీలని మరియు నీలా౦బరాలని విరివిగా చూడవచ్చు. వస౦త౦లో, చాలా తోటల్లో తులిప్లు, మెట్టతామరలు మరియు వెల్లుల్లిపాయలు పూస్తాయి. ఆస్టర్లని బొకేలల్లో కూడా ప్రముఖ౦గా వినియోగిస్తు౦టారు, అ౦తేగాక వీటిని నగర౦లోని ప్లాజాలలో విక్రయిస్తు౦టారు కూడా.
అంగీకారము
USD 67.05

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

నేను పైవాడి కొసము
USD 87.16

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సౌఖ్యము
USD 120.69

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తల్లి బధ్యత
USD 93.87

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

నాతో పారిపో
USD 67.05

నాతో పారిపో

రోజాలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 120.69

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నీవు లేక నేను లేను
USD 120.69

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

పరిపూర్ణత
USD 93.87

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

లేత
USD 67.05

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 127.39

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్త్రీ ప్రేమ
USD 67.05

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మనొహరమైన సరళత
USD 67.05

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 67.05

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 67.05

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

రాగల ఆనందము
USD 67.05

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 120.69

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

శాంతి
USD 67.05

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 67.05

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top