నాపొలి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 115.83

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్మరాని అందము
USD 72.83

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అమాయకత్వం
USD 115.83

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

కుతూహలమైన
USD 72.83

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశించటము
USD 72.83

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 76.30

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

విశ్వాసము
USD 101.96

విశ్వాసము

24 రోజాలు

ఆశ్రయము
USD 115.83

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కలవరము
USD 115.83

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

శక్తి
USD 83.23

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 115.83

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తరగని అభిమానము
USD 101.96

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 101.96

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

తీయని
USD 72.83

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

ఆకర్షణీయమైన
USD 72.83

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 83.23

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The ancient city of Naples is located on the bay and is almost within sight of My Vesuvius. Settled in the 2nd century B.C.E., lovers of history and architecture will feel right at home in Naples. The luxurious Royal Palace is still located in the city, along with the famous Naples Cathedral which houses beautiful frescos and exquisite statues. Pizza lovers will delight in being able to eat the original thin crust, and a visit to the ancient Catacombs of San Gennaro is not to be missed. There are also a couple of beaches for sun and water lovers to enjoy, and a tour through the city's public gardens is always recommended. One of the best loved gardens in Naples was opened in 1810, and is considered one of the oldest in Europe. Along with bright blooming tulips and crocuses in the springtime, the gardens are also home to several old fashioned varieties of roses. White poppies can also be found, along with daises, carnations, and even mums. While mums are normally only given as a gift during a funeral, these pretty flowers can still be found blooming in gardens around Naples. We can create a bouquet for you out of many of the flowers found blooming in the city, and even deliver it to almost any address in Naples.