నాపొలి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 69.36

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

రక్షణ
USD 79.27

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

ఘనమైన
USD 110.32

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

మోసము
USD 69.36

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కృతజ్ఞత
USD 69.36

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానము గల బంధాలు
USD 69.36

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 69.36

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అద్భుతమైన
USD 124.85

అద్భుతమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ముద్దులు
USD 97.11

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శాశ్వతము
USD 97.11

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 72.66

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

తరగని అభిమానము
USD 97.11

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 79.27

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 69.36

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 97.11

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 69.36

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The ancient city of Naples is located on the bay and is almost within sight of My Vesuvius. Settled in the 2nd century B.C.E., lovers of history and architecture will feel right at home in Naples. The luxurious Royal Palace is still located in the city, along with the famous Naples Cathedral which houses beautiful frescos and exquisite statues. Pizza lovers will delight in being able to eat the original thin crust, and a visit to the ancient Catacombs of San Gennaro is not to be missed. There are also a couple of beaches for sun and water lovers to enjoy, and a tour through the city's public gardens is always recommended. One of the best loved gardens in Naples was opened in 1810, and is considered one of the oldest in Europe. Along with bright blooming tulips and crocuses in the springtime, the gardens are also home to several old fashioned varieties of roses. White poppies can also be found, along with daises, carnations, and even mums. While mums are normally only given as a gift during a funeral, these pretty flowers can still be found blooming in gardens around Naples. We can create a bouquet for you out of many of the flowers found blooming in the city, and even deliver it to almost any address in Naples.