నాపొలి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అద్భుతమైన
USD 124.65

అద్భుతమైన

రోజాలు

లేత
USD 69.25

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాగల ఆనందము
USD 69.25

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 110.14

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 110.14

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 72.55

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 79.15

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

కలిసికట్టుగా
USD 79.15

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఐక్యము
USD 96.95

ఐక్యము

24 మరియు

శాంతి
USD 69.25

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము
USD 96.95

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 96.95

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 69.25

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 79.15

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 96.95

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 69.25

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The ancient city of Naples is located on the bay and is almost within sight of My Vesuvius. Settled in the 2nd century B.C.E., lovers of history and architecture will feel right at home in Naples. The luxurious Royal Palace is still located in the city, along with the famous Naples Cathedral which houses beautiful frescos and exquisite statues. Pizza lovers will delight in being able to eat the original thin crust, and a visit to the ancient Catacombs of San Gennaro is not to be missed. There are also a couple of beaches for sun and water lovers to enjoy, and a tour through the city's public gardens is always recommended. One of the best loved gardens in Naples was opened in 1810, and is considered one of the oldest in Europe. Along with bright blooming tulips and crocuses in the springtime, the gardens are also home to several old fashioned varieties of roses. White poppies can also be found, along with daises, carnations, and even mums. While mums are normally only given as a gift during a funeral, these pretty flowers can still be found blooming in gardens around Naples. We can create a bouquet for you out of many of the flowers found blooming in the city, and even deliver it to almost any address in Naples.