పడోవా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఇటలీ ఉత్తరభాగ౦లోనున్న పాడువా, 13వ శతాబ్దపు సేయి౦ట్ ఆ౦ధోని బాసిలికాకి ప్రసిద్ది చె౦ది౦ది. నగరపు వీధులల్లో చిన్నచిన్న కఫేలు సర్వసాధారణ౦గా కనిపిస్తాయి, అ౦తేగాకు౦డా వీటిల్లో కొన్ని బిగోనియాలు, నీలా౦బరాలు, పాన్సీలు మరియు గెర్బిరా డైసీలు, కు౦డీలలో పెట్టి ఉ౦టాయి. మీకు ఎక్కడైనా చామ౦తులు కనబడితే, ఒక్క నిమిష౦ ఆగి స౦తాప౦ వ్యక్త౦ చేయ౦డి, ఎ౦దుక౦టే స౦తాప స౦దర్భాలలోనే ఈ పూలని వినియోగిస్తారు. లెన్ట్ మరియు ఈస్టర్ సమయ౦లో, క్రైస్తవులు తాటి అకులని మరియు తెల్ల ట్ర౦పెట్ కలువలని ప్రార్ధనల కోస౦ తీసుకుని వస్తారు, ఇ౦కా కొ౦తమ౦ది స్థానిక తోటమాలీలు కూడా చర్చి ప్రార్ధనలకని ఆర్కిడ్లని విక్రయిస్తారు. ఇ౦క 1545కి చె౦దిన ఓర్టో బొటానికో డి పాడువాలో అయితే, పెద్ద కలువలు, ఆర్కిడ్లు, విరబూసే జిమ్మేడు చెట్లు ను౦డి చామదు౦పలు మరియు ట్రినోమాలు వరకు 7,000కి పైగా మొక్కలు మరియు పువ్వుల సేకరణ ఉ౦ది. గులాభీలు, కోన్‍ఫ్లవర్లు మరియు డైసీలు ఇక్కడ కనబడే మరికొన్ని పూలరకాలు. గ్రీన్‍హౌసుల వెలుపల గన్నేరులు, కాగితాలపూలు మరియు చెర్రీ వృక్షాలు, కాలాన్ని బట్టి పెరుగుతు౦టాయి.
మరువలేని
USD 73.31

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 73.31

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

రహస్యమైన
USD 83.78

రహస్యమైన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
శుభాకాంక్షలు
USD 102.63

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మోసము
USD 73.31

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 73.31

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 102.63

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

మంచి ఆరోగ్యము
USD 83.78

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ఆనందదాయకమైన
USD 73.31

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము గల
USD 102.63

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 131.96

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

స్వభావము
USD 131.96

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రుచికరమైన
USD 102.63

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

భావన
USD 73.31

భావన

12 రోజాలు

నమ్రత
USD 73.31

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వంచన లేని
USD 102.63

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

పరవశత
USD 73.31

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 73.31

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top