ఫ్లోరెన్స్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 69.84

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపూర్ణత
USD 97.78

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సహనము
USD 69.84

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

కృతజ్ఞత
USD 69.84

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 125.72

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 69.84

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి
USD 97.78

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 69.84

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శుభాకాంక్షలు
USD 97.78

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సుభం కావాలి
USD 73.17

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 89.80

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 69.84

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమాయకత్వం
USD 111.08

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 97.78

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అహంభావము
USD 69.84

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నిలకడ
USD 79.82

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


In the Tuscany region one can find the city of Florence. Home to works by some of the great Renaissance masters there is plenty for residents and visitors to see and do. Along with the Uffizi Gallery and Medici Chapel the city is also home to the famous Boboli Gardens. The gardens are home to several sculptures from the 16th to 18th centuries, along with a stunning array of native and imported plants and flowers. One sight not to miss are the roses which can be found leading up to the museum. Large pink and white blooms fill the air with color and fragrance when the rose bushes are in bloom. There are also plenty of public and private gardens scattered throughout the city, and residents of Florence are especially fond of carnations, daisies and pansies. While you will only see mums during periods of mourning, tall gladioli are a common sight in front of shops and homes. The Orto Botanical gardens are another “must see” attraction, especially for nature lovers. Along with water lilies and exotic orchids, the gardens are also known for its collection of azalea bushes. One can also find an assortment of flowering cacti in the greenhouses.