ఫ్లోరెన్స్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 72.80

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

అమరత్వము
USD 72.80

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 72.80

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

పండుగ
USD 115.79

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 104.00

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 72.80

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 72.80

బాగు

12 రోజాలు

శక్తి
USD 83.20

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 72.80

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

వైభవము
USD 101.92

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కాలముతో మారని
USD 72.80

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

అమాయకత్వం
USD 115.79

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మనొహరమైన సరళత
USD 72.80

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

రహస్య ఆరాధన
USD 115.79

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

సరైన మంచితనము
USD 72.80

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 101.92

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


In the Tuscany region one can find the city of Florence. Home to works by some of the great Renaissance masters there is plenty for residents and visitors to see and do. Along with the Uffizi Gallery and Medici Chapel the city is also home to the famous Boboli Gardens. The gardens are home to several sculptures from the 16th to 18th centuries, along with a stunning array of native and imported plants and flowers. One sight not to miss are the roses which can be found leading up to the museum. Large pink and white blooms fill the air with color and fragrance when the rose bushes are in bloom. There are also plenty of public and private gardens scattered throughout the city, and residents of Florence are especially fond of carnations, daisies and pansies. While you will only see mums during periods of mourning, tall gladioli are a common sight in front of shops and homes. The Orto Botanical gardens are another “must see” attraction, especially for nature lovers. Along with water lilies and exotic orchids, the gardens are also known for its collection of azalea bushes. One can also find an assortment of flowering cacti in the greenhouses.