బారి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

On the coast of the Adriatic Sea one can find the historic city of Bari, along with its spectacular flower gardens. The Foresta di Mercadante gives visitors a chance to see some of the local plants, and the trees provide plenty of welcome shade during the hot summers. Along with woodland ferns, hostas and violets, one can also find anthurium growing underneath the trees. The city’s warm and tropical climate also makes it ideal for growing hibiscus, and both single and double bloom varieties can be found in Bari. Like the rest of the country daisies are popular, along with roses. It is also not uncommon to find these and other flowers arranged in stunning floral displays. While trumpet lilies are frequent sights during Easter, and many shops and restaurants also use the fragrant flowers as decoration. Tulips and daffodils can be found blooming in the spring, and the summer brings out the asters. Bougainvillea vines can be seen climbing up trellis and walls, along with clematis and even a few morning glories. Large and small azalea bushes line many of the streets adding a bright touch of color when they are in bloom. Residents and visitors can also find these and other native flowers for sale in the city’s open air markets.

ఆశావాదం
USD 75.53

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కుతూహలమైన
USD 72.09

కుతూహలమైన

రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 72.09

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మనొహరమైన సరళత
USD 72.09

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

రాజీ
USD 114.66

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అభిమానం
USD 82.39

అభిమానం

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ అందమైన
USD 75.53

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 72.09

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ధర్మం
USD 72.09

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 72.09

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జీవితము తీయనిది
USD 114.66

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 82.39

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్యమైన
USD 82.39

రహస్యమైన

12 రోజాలు

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 129.77

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

కలవరము
USD 114.66

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 72.09

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 82.39

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్మరాని అందము
USD 72.09

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)