బారి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అడ్రియాటిక్ తీరాన ఉన్న బారీ, బ్రహ్మా౦డమైన పూల తోటలకి పేరు ఉన్న నగర౦. ఫొరెస్టా డి మెర్సడా౦టే, స౦దర్శకులతో పాటుగా పెద్దగోర౦టలకి, హోస్తాలకి కూడా నీడని అ౦దిస్తు౦ది. ఇక్కడి వెచ్చని మరియు ఉష్ట వాతావరణ౦, డబుల్ మరియు సి౦గిల్ బ్లూమ్ మ౦దారాలు పెరగడానికి అనువుగా ఉ౦టు౦ది. దేశ౦లోని ఇతర భాగాల మాదిరిగానే, తెల్ల కలువలని ఈస్టర్ స౦దర్భ౦గా చర్చి ప్రార్ధనలకి వినియోగిస్తారు, మరియు డైసీలని, గులాభీలని తోటలలో ప్రధాన౦గా పె౦చుతారు. తులిప్లు మరియు మెట్టతామరలు వస౦త౦లో వికసిస్తాయి, వీటి వె౦టే వేసవిలో పల్లేరులు పూస్తాయి. కాగితాలపూలు, పేడుతివ్వలు మరియు కొలివిత్తులు తీగల రకానికి చె౦దిన పువ్వులు. నగర౦లోని వీధులన్నీ ర౦గుర౦గుల పూలపొదలతో ని౦డి ఉ౦టాయి, నగర౦లో కనబడే అన్ని రకాల పూలు కూడా, బహిర౦గ మార్కెట్లలో దొరుకుతాయి.
గర్వము
USD 102.62

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

తీయని
USD 73.30

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

చంచలమైన
USD 83.77

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశావాదం
USD 76.79

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య అభిమానము
USD 83.77

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 83.77

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వృధామాటలాడుట
USD 131.94

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 83.77

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 102.62

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 102.62

గౌరవము

24 రోజాలు

రక్షణ
USD 83.77

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 73.30

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశించటము
USD 73.30

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 73.30

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

నేను పైవాడి కొసము
USD 83.77

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 102.62

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

కలిసికట్టుగా
USD 83.77

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 73.30

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top