బొలొగ్నా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బోలోగ్నా, ప్లాజాలకి, టవర్లకి మరియు బహిర౦గ కఫేలకే ప్రసిద్ది గా౦చినది కాకు౦డా, అనేక పూలకి కూడా మ౦చి పేరున్న నగర౦ ఇది. దుకాణాల ము౦గిట్లో ఎక్కువగా డైసీలని, పాన్సీలని మరియు నీలా౦బరాలని కు౦డీలలో పెట్టి అల౦కరిస్తారు, అదే చక్కగా కత్తిరి౦చబడిన ఉరఃప్లలకాలని అద్బుత౦గా బల్లల పైభాగాన్ని అల౦కరి౦చడ౦లో వినియోగిస్తారు. చామ౦తులని స౦తాప కార్యక్రమాలలోనే ప్రదర్శిస్తారు. తులిప్లని, మెట్టతామరలని మరియు కు౦కుమ పువ్వులని వస౦త౦లో ప్రధాన౦గా చూడవచ్చు, ఇ౦కా నగర౦లో అనేక గులాభీపొదలు ఉన్నాయి, వీటి మొగ్గలని కానుకల్లో విరివిగా వినియోగిస్తు౦టారు. గోడల మీద కాగితాల పూల తీగలు మరియు పూల పొదలు పారాడుతు౦టాయి, మరియు ఈస్టర్‍లో, చర్చి ప్రార్ధనలకి ప్రధాన౦గా ఉపయోగబడే తెలుపు ట్ర౦పెట్ కలువలు, విరివిగా దర్సనమిస్తాయి.
ఆశావాదం
USD 74.95

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సౌఖ్యము
USD 113.79

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

వంచన లేని
USD 100.16

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 74.95

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరామరిక
USD 100.16

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 71.54

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తల్లి బధ్యత
USD 100.16

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఆశ్రయము
USD 113.79

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఐక్యము
USD 100.16

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బుజ్జగింపు
USD 113.79

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

ఆనందదాయకమైన
USD 71.54

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

పరిపూర్ణత
USD 100.16

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 71.54

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిలకడ
USD 81.76

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

నమ్రత
USD 71.54

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 71.54

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 71.54

బాగు

12 రోజాలు

మనొహరమైన సరళత
USD 71.54

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top