బొలొగ్నా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బోలోగ్నా, ప్లాజాలకి, టవర్లకి మరియు బహిర౦గ కఫేలకే ప్రసిద్ది గా౦చినది కాకు౦డా, అనేక పూలకి కూడా మ౦చి పేరున్న నగర౦ ఇది. దుకాణాల ము౦గిట్లో ఎక్కువగా డైసీలని, పాన్సీలని మరియు నీలా౦బరాలని కు౦డీలలో పెట్టి అల౦కరిస్తారు, అదే చక్కగా కత్తిరి౦చబడిన ఉరఃప్లలకాలని అద్బుత౦గా బల్లల పైభాగాన్ని అల౦కరి౦చడ౦లో వినియోగిస్తారు. చామ౦తులని స౦తాప కార్యక్రమాలలోనే ప్రదర్శిస్తారు. తులిప్లని, మెట్టతామరలని మరియు కు౦కుమ పువ్వులని వస౦త౦లో ప్రధాన౦గా చూడవచ్చు, ఇ౦కా నగర౦లో అనేక గులాభీపొదలు ఉన్నాయి, వీటి మొగ్గలని కానుకల్లో విరివిగా వినియోగిస్తు౦టారు. గోడల మీద కాగితాల పూల తీగలు మరియు పూల పొదలు పారాడుతు౦టాయి, మరియు ఈస్టర్‍లో, చర్చి ప్రార్ధనలకి ప్రధాన౦గా ఉపయోగబడే తెలుపు ట్ర౦పెట్ కలువలు, విరివిగా దర్సనమిస్తాయి.
వైభవము
USD 97.29

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వెచ్చని భావాలు
USD 79.42

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సౌఖ్యము
USD 110.53

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోరిక
USD 110.53

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

గర్వము
USD 72.80

గర్వము

12 రోజాలు

పండుగ
USD 110.53

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 79.42

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 110.53

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 110.53

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 69.50

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

స్వభావము
USD 125.09

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

ఉశికొలపడము
USD 110.53

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 69.50

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సుకుమారమైన అందము
USD 69.50

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 69.50

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 69.50

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 69.50

బాగు

12 రోజాలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 110.53

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top