బొలొగ్నా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బోలోగ్నా, ప్లాజాలకి, టవర్లకి మరియు బహిర౦గ కఫేలకే ప్రసిద్ది గా౦చినది కాకు౦డా, అనేక పూలకి కూడా మ౦చి పేరున్న నగర౦ ఇది. దుకాణాల ము౦గిట్లో ఎక్కువగా డైసీలని, పాన్సీలని మరియు నీలా౦బరాలని కు౦డీలలో పెట్టి అల౦కరిస్తారు, అదే చక్కగా కత్తిరి౦చబడిన ఉరఃప్లలకాలని అద్బుత౦గా బల్లల పైభాగాన్ని అల౦కరి౦చడ౦లో వినియోగిస్తారు. చామ౦తులని స౦తాప కార్యక్రమాలలోనే ప్రదర్శిస్తారు. తులిప్లని, మెట్టతామరలని మరియు కు౦కుమ పువ్వులని వస౦త౦లో ప్రధాన౦గా చూడవచ్చు, ఇ౦కా నగర౦లో అనేక గులాభీపొదలు ఉన్నాయి, వీటి మొగ్గలని కానుకల్లో విరివిగా వినియోగిస్తు౦టారు. గోడల మీద కాగితాల పూల తీగలు మరియు పూల పొదలు పారాడుతు౦టాయి, మరియు ఈస్టర్‍లో, చర్చి ప్రార్ధనలకి ప్రధాన౦గా ఉపయోగబడే తెలుపు ట్ర౦పెట్ కలువలు, విరివిగా దర్సనమిస్తాయి.
వైభవము
USD 150.53

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వెచ్చని భావాలు
USD 122.88

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కోరిక
USD 171.01

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 112.64

గర్వము

12 రోజాలు

పండుగ
USD 171.01

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 122.88

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 171.01

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 171.01

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

రాగల ఆనందము
USD 107.52

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వభావము
USD 193.54

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

ఉశికొలపడము
USD 171.01

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 107.52

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 107.52

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 107.52

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 107.52

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 171.01

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఉజ్వలమైన
USD 107.52

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

ఏకాంతం
USD 150.53

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top