బ్రెస్కియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

At the foot of the Italian Alps lies the city of Brescia. Home to churches, monasteries and the Pinacoteca Tosio Martinengo where masterpieces from the 13th to the 18th centuries hang, there is plenty in the city to keep visitors and residents occupied. Lake Garda is located in the area and it is the perfect place to see some of the native plants and flowers. Along with hiking, boating and swimming it is also home to large azalea and bottle brush bushes. Oleanders also grow along the lake, and the surrounding meadows are filled with color when the wildflowers bloom in the spring. Most of these same flowers can also be found on Monte Maddalena, along with asters, wild irises and alpine rock jasmine. Geraniums and globe flowers also thrive in the area, along with balloon flowers and poppies. Avalanche lilies are a pretty sight in the spring, along with blue clematis and small violas. Many of the private gardens in Brescia carefully tend hybrid and tea roses, and some wild varieties can also be found growing in the fields. It is also not uncommon for residents to give cuttings from their gardens to show their affection, and these flowers can also be found for sale in the local markets.

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 71.63

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 71.63

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కౌగిలింతలు
USD 81.86

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరామరిక
USD 100.28

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అందమైన స్త్రీ
USD 71.63

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఏకాంతం
USD 100.28

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రలోభం
USD 113.92

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

దివ్యమైన
USD 75.04

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 113.92

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 71.63

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

చిరునవ్వుతో
USD 71.63

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

పండుగ
USD 113.92

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 81.86

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 100.28

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 71.63

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాలముతో మారని
USD 71.63

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

కలిసికట్టుగా
USD 81.86

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్మరాని అందము
USD 71.63

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)