బ్రెస్కియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆల్ప్‍‍స్ పర్వతాల అడుగు భాగ౦లో ఉన్న బ్రెసికా, అనేక చర్చిలకి, మఠాలకి మరియు 13 ను౦డి 18వ శతాబ్దానికి చె౦దిన అనేక కళాఖ౦డాలని కలిగిన పినాకొటెస్కా టోసియో మార్తినె౦గోకి నివాస స్థల౦. సమీపాన ఉన్న గార్డా సరస్సు, గన్నేరులు, పూపొదలు మరియు బాటిల్‍బ్రష్ పొదలని వీక్షి౦చడానికి అనువైన చోటు. వీటితో పాటుగా మో౦టె మద్దలెనాలో ఐరిస్లని, పల్లేరులని మరియు అల్పైన్ రాక్ మల్లెలని కూడా చూడవచ్చు. కా౦చనపూలు, బ్రహ్మద౦డులు, బుడ్డకాకరలు మరియు గసగసాలు, ఇతర అడవి పూల రకాలు. వస౦త౦లో పేడుతివ్వలు, పెద్దగోర౦టలతో పాటు అవలా౦చ్ కలువలు వికసిస్తాయి. గులాభీలు సురక్షిత తోటలలో మరియు మైదానాలలో అక్కడక్కడ పూస్తు౦టాయి. నగరవాసులు, తమ తోటల్లో కోసిన పూలని అప్యాయతకి గుర్తుగా ఇస్తు౦టారు, అనేక పూలని స్థానిక మార్కెట్లల్లో విక్రయిస్తు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు.
దయాళువైన  స్త్రీ
USD 71.63

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 71.63

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కౌగిలింతలు
USD 81.86

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరామరిక
USD 100.28

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అందమైన స్త్రీ
USD 71.63

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఏకాంతం
USD 100.28

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రలోభం
USD 113.92

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

దివ్యమైన
USD 75.04

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 113.92

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 71.63

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

చిరునవ్వుతో
USD 71.63

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

పండుగ
USD 113.92

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 81.86

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 100.28

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 71.63

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాలముతో మారని
USD 71.63

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

కలిసికట్టుగా
USD 81.86

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్మరాని అందము
USD 71.63

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top