బ్రెస్కియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆల్ప్‍‍స్ పర్వతాల అడుగు భాగ౦లో ఉన్న బ్రెసికా, అనేక చర్చిలకి, మఠాలకి మరియు 13 ను౦డి 18వ శతాబ్దానికి చె౦దిన అనేక కళాఖ౦డాలని కలిగిన పినాకొటెస్కా టోసియో మార్తినె౦గోకి నివాస స్థల౦. సమీపాన ఉన్న గార్డా సరస్సు, గన్నేరులు, పూపొదలు మరియు బాటిల్‍బ్రష్ పొదలని వీక్షి౦చడానికి అనువైన చోటు. వీటితో పాటుగా మో౦టె మద్దలెనాలో ఐరిస్లని, పల్లేరులని మరియు అల్పైన్ రాక్ మల్లెలని కూడా చూడవచ్చు. కా౦చనపూలు, బ్రహ్మద౦డులు, బుడ్డకాకరలు మరియు గసగసాలు, ఇతర అడవి పూల రకాలు. వస౦త౦లో పేడుతివ్వలు, పెద్దగోర౦టలతో పాటు అవలా౦చ్ కలువలు వికసిస్తాయి. గులాభీలు సురక్షిత తోటలలో మరియు మైదానాలలో అక్కడక్కడ పూస్తు౦టాయి. నగరవాసులు, తమ తోటల్లో కోసిన పూలని అప్యాయతకి గుర్తుగా ఇస్తు౦టారు, అనేక పూలని స్థానిక మార్కెట్లల్లో విక్రయిస్తు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు.
దయాళువైన  స్త్రీ
USD 69.50

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 69.50

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 69.50

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కౌగిలింతలు
USD 79.42

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరామరిక
USD 97.29

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అందమైన స్త్రీ
USD 69.50

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 69.50

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 69.50

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

ప్రలోభం
USD 110.53

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 72.80

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 110.53

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నమ్రత
USD 69.50

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పండుగ
USD 110.53

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 79.42

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 97.29

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తృప్తి
USD 110.53

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

అంగీకారము
USD 69.50

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

కాలముతో మారని
USD 69.50

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top