బ్రెస్కియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

At the foot of the Italian Alps lies the city of Brescia. Home to churches, monasteries and the Pinacoteca Tosio Martinengo where masterpieces from the 13th to the 18th centuries hang, there is plenty in the city to keep visitors and residents occupied. Lake Garda is located in the area and it is the perfect place to see some of the native plants and flowers. Along with hiking, boating and swimming it is also home to large azalea and bottle brush bushes. Oleanders also grow along the lake, and the surrounding meadows are filled with color when the wildflowers bloom in the spring. Most of these same flowers can also be found on Monte Maddalena, along with asters, wild irises and alpine rock jasmine. Geraniums and globe flowers also thrive in the area, along with balloon flowers and poppies. Avalanche lilies are a pretty sight in the spring, along with blue clematis and small violas. Many of the private gardens in Brescia carefully tend hybrid and tea roses, and some wild varieties can also be found growing in the fields. It is also not uncommon for residents to give cuttings from their gardens to show their affection, and these flowers can also be found for sale in the local markets.

కోరిక
USD 115.30

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

కాలముతో మారని
USD 72.50

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

జయము
USD 72.50

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మరువలేని
USD 72.50

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

సమ్మొహనమైన
USD 115.30

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 93.21

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన
USD 130.49

అద్భుతమైన

రోజాలు

చంచలమైన
USD 82.85

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 72.50

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 101.50

గౌరవము

24 రోజాలు

లేత
USD 72.50

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 72.50

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 103.57

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సాహసోపేతమైన
USD 115.30

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

శాశ్వతము
USD 101.50

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజత్వము
USD 82.85

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అహంభావము
USD 72.50

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎడారి ప్రేమ
USD 115.30

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)