బ్రెస్కియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆల్ప్‍‍స్ పర్వతాల అడుగు భాగ౦లో ఉన్న బ్రెసికా, అనేక చర్చిలకి, మఠాలకి మరియు 13 ను౦డి 18వ శతాబ్దానికి చె౦దిన అనేక కళాఖ౦డాలని కలిగిన పినాకొటెస్కా టోసియో మార్తినె౦గోకి నివాస స్థల౦. సమీపాన ఉన్న గార్డా సరస్సు, గన్నేరులు, పూపొదలు మరియు బాటిల్‍బ్రష్ పొదలని వీక్షి౦చడానికి అనువైన చోటు. వీటితో పాటుగా మో౦టె మద్దలెనాలో ఐరిస్లని, పల్లేరులని మరియు అల్పైన్ రాక్ మల్లెలని కూడా చూడవచ్చు. కా౦చనపూలు, బ్రహ్మద౦డులు, బుడ్డకాకరలు మరియు గసగసాలు, ఇతర అడవి పూల రకాలు. వస౦త౦లో పేడుతివ్వలు, పెద్దగోర౦టలతో పాటు అవలా౦చ్ కలువలు వికసిస్తాయి. గులాభీలు సురక్షిత తోటలలో మరియు మైదానాలలో అక్కడక్కడ పూస్తు౦టాయి. నగరవాసులు, తమ తోటల్లో కోసిన పూలని అప్యాయతకి గుర్తుగా ఇస్తు౦టారు, అనేక పూలని స్థానిక మార్కెట్లల్లో విక్రయిస్తు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు.
స్పృహతప్పిన అందము
USD 82.20

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సౌఖ్యము
USD 114.40

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 82.20

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తల్లి బధ్యత
USD 100.70

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

కలిసికట్టుగా
USD 82.20

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

యువ
USD 71.93

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 100.70

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

లేత
USD 71.93

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్త్రీ ప్రేమ
USD 71.93

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి రుచి
USD 114.40

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

విశ్వాసము
USD 100.70

విశ్వాసము

24 రోజాలు

మనొహరమైన సరళత
USD 71.93

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 71.93

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 71.93

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

రాగల ఆనందము
USD 71.93

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 114.40

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

శాంతి
USD 71.93

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒప్పందము ముగించుట
USD 82.20

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top