మిలానో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కలవరము
USD 112.00

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

ప్రశాంతత
USD 70.42

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

కాలముతో మారని
USD 70.42

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 70.42

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 70.42

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

రక్షణ
USD 80.48

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

కోరిక
USD 112.00

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

కుతూహలమైన
USD 70.42

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 98.58

గౌరవము

24 రోజాలు

అమాయకత్వం
USD 112.00

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

గర్వము
USD 98.58

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉశికొలపడము
USD 112.00

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అవకాశము తీసుకుందాము
USD 70.42

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

శాశ్వతము
USD 98.58

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

మంచి రుచి
USD 112.00

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 80.48

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This beautiful city is considered one of the major capitals of fashion and design. It is also famous for its fine dining establishments and high end shopping plazas. Milano is also the home of the Italian Stock Exchange, along with hundreds of historic cathedrals and buildings. Leonard da Vinci's works including the "Last Supper" can be seen at the Santa Maria delle Grazie convent and you certainly don't want to miss touring the historic Milan Cathedral. The city is also home to several parks and gardens, along with the spectacular fountain found at the aptly named Fontana di Piazza San Babila. Flowers also play an important role in Milan, and roses and white poppies are two of the most common. The red rose and white poppy are also national symbols of Italy and also popular in bouquets. Orange colored blossoms like gerbera and painted daises are often given as gifts, and you can almost always find the pretty white and pink flowers of the oleander in bloom during the warmer seasons. We can incorporate many of these and other flowers in an elegant bouquet, and even deliver it to almost any address in Milan. It is the perfect gift to give a friend or loved one or to simply brighten up someone's day.