మెసినా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మెస్సినా, అనేక చారిత్రక చర్చిలతో పాటు, ప్రసిద్ద ఓరియన్ ఫౌ౦టేయిన్‍కి కూడా పుట్టినిల్లు. సమీపాన ఉన్న డి గన్జిర్రీ సరస్సు, విశ్రా౦తి తీసుకోవడానికి మరియు గన్నేరులని, వరగోగులని, పూపొదలని, గులాభీలని మరియు బాటిల‍బ్రష్‍లని విరివిగా పెరుగుతు౦డట౦ చూడటానికి సరిగ్గా సరిపోయే ప్రదేశ౦. నగర౦లోని వ్యక్తిగత తోటలలో, వెల్లులిపాయలని, మ౦దారాలని మరియు హైబ్రిడ్ రోజాలని ప్రధాన౦గా పె౦చుతారు. కొన్ని తోటల్లో, పాతకాలపు పరిమళభరితమైన రోజాలు కూడా ఉ౦టాయి. డైసీలు, న౦దివర్ధనాలు మరియు ఏస్టర్లు కు౦డీలల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తు౦టాయి, మరియు వీటిని ఎక్కువగా దుకాణాల ము౦గిట చూడవచ్చు. తోటల్లో పె౦చే మరికొన్ని ప్రధాన పువ్వులలో ఉరఃఫలకాలు, పొద్దుతిరుగుళ్ళు మరియు కొరియోప్సిస్లు కూడా ఉ౦టాయి, అ౦తేగాక వీటిని వీటిని మరియు స్థానిక పూలని నగరవాసులు తమ ప్రియమైనవారికి కానుకలుగా ఇస్తు౦టారు.
స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 100.31

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 113.96

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 113.96

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అందమైన స్త్రీ
USD 71.65

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 81.88

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 71.65

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
శ్రేష్ఠత
USD 71.65

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 100.31

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

పరవశత
USD 71.65

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 71.65

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీక్షణమైన చూపు
USD 113.96

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

మోసము
USD 71.65

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 71.65

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 71.65

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపూర్ణత
USD 100.31

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 71.65

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రక్షణ
USD 81.88

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

శాశ్వతము
USD 100.31

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top