మెసినా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అహంభావము
USD 73.18

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 116.38

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

యవ్వనము నిండిన
USD 73.18

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నిలకడ
USD 83.63

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తల్లి బధ్యత
USD 102.45

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

కుతూహలమైన
USD 73.18

కుతూహలమైన

రోజాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 83.63

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కోరిక
USD 116.38

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
చంచలమైన
USD 83.63

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 73.18

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 116.38

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 73.18

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
లొంగుబాటు
USD 116.38

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 73.18

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఏకాంతం
USD 102.45

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

నీవు లేక నేను లేను
USD 116.38

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


A popular destination for tourists Messina has something for everyone. There are historic churches to visit, and the Fountain of Orion is also located in the city. Lake di Ganzirri is the perfect place to relax in the sun and one can also find several species of native flowers growing nearby. Oleanders and crepe myrtles bloom side by side, along with azaleas, roses and even large bottlebrush bushes. There are also several private gardens that visitors can catch a glimpse of when they are wandering around town. Giant alliums are common, along with hibiscus and hybrid roses. Some gardens also include the old fashioned varieties, and the flowers’ fragrance fills the air when they are in bloom. Daisies, carnations and asters are also popular, and many times one can find these flowers growing in pots. Place in front of shops and restaurants the blooms add a bright touch of welcoming color. Bougainvillea vines thrive in the warm Sicilian climate and can be found growing up walls around Messina. Other popular flowers include gladioli and cosmos, coreopsis is also common and can be found growing throughout the city. Residents often give these and other native flowers in pretty bouquets to show their affection.