మెసినా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 70.35

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్త్రీ ప్రేమ
USD 70.35

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి రుచి
USD 111.89

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 80.40

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 98.49

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

విభవము
USD 70.35

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

మంచి
USD 98.49

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

యవ్వనము నిండిన
USD 70.35

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశావాదం
USD 73.70

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన
USD 100.50

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీక్షణమైన చూపు
USD 111.89

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 70.35

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాశ్వతము
USD 98.49

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 111.89

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

వంచన లేని
USD 98.49

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 70.35

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


A popular destination for tourists Messina has something for everyone. There are historic churches to visit, and the Fountain of Orion is also located in the city. Lake di Ganzirri is the perfect place to relax in the sun and one can also find several species of native flowers growing nearby. Oleanders and crepe myrtles bloom side by side, along with azaleas, roses and even large bottlebrush bushes. There are also several private gardens that visitors can catch a glimpse of when they are wandering around town. Giant alliums are common, along with hibiscus and hybrid roses. Some gardens also include the old fashioned varieties, and the flowers’ fragrance fills the air when they are in bloom. Daisies, carnations and asters are also popular, and many times one can find these flowers growing in pots. Place in front of shops and restaurants the blooms add a bright touch of welcoming color. Bougainvillea vines thrive in the warm Sicilian climate and can be found growing up walls around Messina. Other popular flowers include gladioli and cosmos, coreopsis is also common and can be found growing throughout the city. Residents often give these and other native flowers in pretty bouquets to show their affection.