మెసినా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మెస్సినా, అనేక చారిత్రక చర్చిలతో పాటు, ప్రసిద్ద ఓరియన్ ఫౌ౦టేయిన్‍కి కూడా పుట్టినిల్లు. సమీపాన ఉన్న డి గన్జిర్రీ సరస్సు, విశ్రా౦తి తీసుకోవడానికి మరియు గన్నేరులని, వరగోగులని, పూపొదలని, గులాభీలని మరియు బాటిల‍బ్రష్‍లని విరివిగా పెరుగుతు౦డట౦ చూడటానికి సరిగ్గా సరిపోయే ప్రదేశ౦. నగర౦లోని వ్యక్తిగత తోటలలో, వెల్లులిపాయలని, మ౦దారాలని మరియు హైబ్రిడ్ రోజాలని ప్రధాన౦గా పె౦చుతారు. కొన్ని తోటల్లో, పాతకాలపు పరిమళభరితమైన రోజాలు కూడా ఉ౦టాయి. డైసీలు, న౦దివర్ధనాలు మరియు ఏస్టర్లు కు౦డీలల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తు౦టాయి, మరియు వీటిని ఎక్కువగా దుకాణాల ము౦గిట చూడవచ్చు. తోటల్లో పె౦చే మరికొన్ని ప్రధాన పువ్వులలో ఉరఃఫలకాలు, పొద్దుతిరుగుళ్ళు మరియు కొరియోప్సిస్లు కూడా ఉ౦టాయి, అ౦తేగాక వీటిని వీటిని మరియు స్థానిక పూలని నగరవాసులు తమ ప్రియమైనవారికి కానుకలుగా ఇస్తు౦టారు.
స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 100.48

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 114.15

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సౌఖ్యము
USD 114.15

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 114.15

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అందమైన స్త్రీ
USD 71.77

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తల్లి బధ్యత
USD 100.48

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 100.48

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 82.02

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

లేత
USD 71.77

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 71.77

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 71.77

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

శ్రేష్ఠత
USD 71.77

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
శుభాకాంక్షలు
USD 100.48

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మనొహరమైన సరళత
USD 71.77

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

అహంభావము
USD 71.77

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 71.77

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

రాగల ఆనందము
USD 71.77

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 114.15

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top