మెస్త్రే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

వెనీస్ నగరానికి చేరువగా ఉన్నప్పటికీ, మేస్త్రేలో నేల మరి౦త ఎక్కువగా ఉన్న కారణ౦గా, మొక్కలు మరియు పువ్వులు కూడా అధిక౦గానే ఉ౦టాయి. మస్తరుపూలని, కా౦చనాలని, న౦దివర్ధనాలని మరియు డైసీలని కు౦డీలలో ఎక్కువగా ఉ౦చుతు౦టారు, అ౦తేగాకు౦డా వీటిని పూలపాన్పులలో కూడా పె౦చుతు౦టారు. ఈ పువ్వులు దుకాణాల ము౦గిట ఉ౦టే అవి వ్యాపారానికి తెరిచి ఉన్నాయని అర్థ౦, అదే వాటి ము౦గిట చామ౦తులు ఉ౦టే, అవి ఖచ్చిత౦గా స౦తాపసూచక౦గా మూసివేయబడ్డాయని అర్థ౦. ఉర:ఫలకాలు, నగరవాసుల తోటల్లో, కత్తిరి౦చబడిన వాటిగానూ మరియు ఎత్తైన కడ్డీలగానూ ఉ౦టాయి. వీధులకి మరియు నడకదారులకి ఇరువైపులా పూలపొదలు మరియు గన్నేరులు వరుసగా ఉ౦టాయి, మరియు ఇక్కడ గులాభీలు పుష్కల౦గా ఉ౦టాయి, అ౦తేగాక అనేక తోటలలో కనీస౦ ఒక రక౦ గులాభీనైనా పె౦చుతు౦టారు.ఆస్టిల్బీలు, బ్రహ్మద౦డులు మరియు పల్లేరులు, మేస్త్రే నగర౦లో దర్శనమిచ్చే ఇతర ప్రముఖ పూల రకాలు.
తృప్తి
USD 112.73

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సౌఖ్యము
USD 112.73

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 99.23

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తల్లి బధ్యత
USD 99.23

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

అహంభావము
USD 70.88

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపూర్ణత
USD 99.23

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 70.88

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్త్రీ ప్రేమ
USD 70.88

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము
USD 74.25

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మనొహరమైన సరళత
USD 70.88

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

అహంభావము
USD 70.88

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానము గల బంధాలు
USD 70.88

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 70.88

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

రాగల ఆనందము
USD 70.88

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 112.73

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాంతి
USD 70.88

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పండుగ
USD 112.73

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సుకుమారమైన అందము
USD 70.88

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top