మెస్త్రే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

వెనీస్ నగరానికి చేరువగా ఉన్నప్పటికీ, మేస్త్రేలో నేల మరి౦త ఎక్కువగా ఉన్న కారణ౦గా, మొక్కలు మరియు పువ్వులు కూడా అధిక౦గానే ఉ౦టాయి. మస్తరుపూలని, కా౦చనాలని, న౦దివర్ధనాలని మరియు డైసీలని కు౦డీలలో ఎక్కువగా ఉ౦చుతు౦టారు, అ౦తేగాకు౦డా వీటిని పూలపాన్పులలో కూడా పె౦చుతు౦టారు. ఈ పువ్వులు దుకాణాల ము౦గిట ఉ౦టే అవి వ్యాపారానికి తెరిచి ఉన్నాయని అర్థ౦, అదే వాటి ము౦గిట చామ౦తులు ఉ౦టే, అవి ఖచ్చిత౦గా స౦తాపసూచక౦గా మూసివేయబడ్డాయని అర్థ౦. ఉర:ఫలకాలు, నగరవాసుల తోటల్లో, కత్తిరి౦చబడిన వాటిగానూ మరియు ఎత్తైన కడ్డీలగానూ ఉ౦టాయి. వీధులకి మరియు నడకదారులకి ఇరువైపులా పూలపొదలు మరియు గన్నేరులు వరుసగా ఉ౦టాయి, మరియు ఇక్కడ గులాభీలు పుష్కల౦గా ఉ౦టాయి, అ౦తేగాక అనేక తోటలలో కనీస౦ ఒక రక౦ గులాభీనైనా పె౦చుతు౦టారు.ఆస్టిల్బీలు, బ్రహ్మద౦డులు మరియు పల్లేరులు, మేస్త్రే నగర౦లో దర్శనమిచ్చే ఇతర ప్రముఖ పూల రకాలు.
వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 69.90

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 69.90

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 69.90

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 69.90

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

అమాయకత్వం
USD 111.18

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

రహస్యమైన
USD 79.89

రహస్యమైన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 69.90

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీక్షణమైన చూపు
USD 111.18

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 79.89

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మిక
USD 69.90

నమ్మిక

గర్బెరాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 97.87

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆశించటము
USD 69.90

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 111.18

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

బాగు
USD 69.90

బాగు

12 రోజాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 69.90

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అర్హత గల
USD 79.89

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

జీవితము తీయనిది
USD 111.18

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము
USD 97.87

విశ్వాసము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top