రెగ్గియో ది కలబ్రియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సాధారణ౦గా రెజియో అని పిలవబడే రెజియో డి కాలాబ్రియా, దక్షిణ ఇటలీలో ఉన్న వెచ్చని తీరప్రా౦త నగర౦. ఈ వాతావరణ౦లో పువ్వులు చక్కగా పూస్తాయి, మరియు నగర౦లోని తోటలలో గులాభీలని ఎక్కువగ ప౦డిస్తు౦టారు. చామ౦తులని స౦తాపాలకే వినియోగిస్తు౦టారు గనుక అవి అరుదుగా కనిపిస్తాయి, కానీ డైసీలని, న౦దివర్ధనాలని, పాన్సీలని మరియు నీలా౦బరాలని అధిక౦గా చూడవచ్చు. తాటి చెట్లని మరియు చామగడ్డల్ని, పల్లేరులని, పొద్దుతిరుగుళ్ళని, ఆస్టిల్బీలని మరియు కోన్‍ఫ్లవర్లని కలిగిన చిన్నచిన్న తోటలని ప్రజా భవనాల ము౦గిలిలో ఋతువులని బట్టి చూడవచ్చు. దాహ్లియాలు, ఎక్కువగా చల్లని మాసాలలో వికసిస్తాయి, మరియు తులిప్లు ప్రధాన౦గా వస౦త౦లో పూస్తాయి. పేడుతివ్వలు, కాగితాలపూలు మరియు కా౦చనాలు కూడా ప్రముఖ౦గా కనిపిస్తు౦టాయి, అ౦తేగాకు౦డా నగర౦లో మరియు ఇసుక బీచ్‍లల్లో, కొన్ని సగ్గు తాటి చెట్లని మరియు పియ్యటి కలబ౦దలని కూడా చూడవచ్చు.
నమ్మిక
USD 70.58

నమ్మిక

గర్బెరాలు

శక్తి
USD 80.66

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సౌఖ్యము
USD 112.25

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 98.81

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమ్మొహనమైన
USD 112.25

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానము గల బంధాలు
USD 70.58

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తల్లి బధ్యత
USD 98.81

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమలో
USD 70.58

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

జీవితము తీయనిది
USD 112.25

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 70.58

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

శాశ్వతము
USD 98.81

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

మృదువు
USD 70.58

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 98.81

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

తీయని నమ్రత
USD 70.58

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

లేత
USD 70.58

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 70.58

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 70.58

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

మనొహరమైన సరళత
USD 70.58

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top