రెగ్గియో ది కలబ్రియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రహస్యమైన
USD 78.33

రహస్యమైన

12 రోజాలు

మృదువు
USD 68.54

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నీవు లేక నేను లేను
USD 109.01

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఉశికొలపడము
USD 109.01

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశించటము
USD 68.54

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 68.54

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 78.33

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆశ్రయము
USD 109.01

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 95.96

గౌరవము

24 రోజాలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 78.33

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

కాలముతో మారని
USD 68.54

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

కలిసికట్టుగా
USD 78.33

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 95.96

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందం
USD 109.01

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

కుతూహలమైన
USD 68.54

కుతూహలమైన

రోజాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 68.54

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Southern Italy is home to Reggio di Calabria, often referred to simply as Reggio by locals. Its warm climate and coastal location also makes this city ideal for growing several types of native and imported flowers. Like all of Italy roses are a special favorite, and it is hard to find a garden without at least one variety being carefully tended. Each color has a special meaning, and residents frequently use roses as a way to show their feelings. While mums are rarely seen, it is hard to miss the daisies, carnations and pansies. Wavy petunias are often grown in baskets and used as outdoor decorations in front of homes and businesses. Along with the palm trees many of the city’s public building boast their own small gardens that often change with the season. Caladiums, asters and cosmos are popular, along with astilbe and purple coneflowers. Dahlias grow in the cooler months, and tulips can be seen in the springtime. Clematis, bougainvillea and geraniums are other favorites, and one can even find a few sago palms and giant agave cacti growing in the city and on the sandy beaches.