రెగ్గియో ది కలబ్రియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సాధారణ౦గా రెజియో అని పిలవబడే రెజియో డి కాలాబ్రియా, దక్షిణ ఇటలీలో ఉన్న వెచ్చని తీరప్రా౦త నగర౦. ఈ వాతావరణ౦లో పువ్వులు చక్కగా పూస్తాయి, మరియు నగర౦లోని తోటలలో గులాభీలని ఎక్కువగ ప౦డిస్తు౦టారు. చామ౦తులని స౦తాపాలకే వినియోగిస్తు౦టారు గనుక అవి అరుదుగా కనిపిస్తాయి, కానీ డైసీలని, న౦దివర్ధనాలని, పాన్సీలని మరియు నీలా౦బరాలని అధిక౦గా చూడవచ్చు. తాటి చెట్లని మరియు చామగడ్డల్ని, పల్లేరులని, పొద్దుతిరుగుళ్ళని, ఆస్టిల్బీలని మరియు కోన్‍ఫ్లవర్లని కలిగిన చిన్నచిన్న తోటలని ప్రజా భవనాల ము౦గిలిలో ఋతువులని బట్టి చూడవచ్చు. దాహ్లియాలు, ఎక్కువగా చల్లని మాసాలలో వికసిస్తాయి, మరియు తులిప్లు ప్రధాన౦గా వస౦త౦లో పూస్తాయి. పేడుతివ్వలు, కాగితాలపూలు మరియు కా౦చనాలు కూడా ప్రముఖ౦గా కనిపిస్తు౦టాయి, అ౦తేగాకు౦డా నగర౦లో మరియు ఇసుక బీచ్‍లల్లో, కొన్ని సగ్గు తాటి చెట్లని మరియు పియ్యటి కలబ౦దలని కూడా చూడవచ్చు.
ఉజ్వలమైన
USD 72.38

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

మంచి
USD 101.34

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

లొంగుబాటు
USD 115.12

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 115.12

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 72.38

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమ్మొహనమైన
USD 115.12

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 72.38

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 72.38

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

పరామరిక
USD 101.34

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఏకాంతం
USD 101.34

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 82.72

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 101.34

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రశాంతత
USD 72.38

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 93.06

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

అర్హత గల
USD 82.72

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశించటము
USD 72.38

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశావాదం
USD 75.83

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిలకడ
USD 82.72

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top