రెగ్గియో ది కలబ్రియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సాధారణ౦గా రెజియో అని పిలవబడే రెజియో డి కాలాబ్రియా, దక్షిణ ఇటలీలో ఉన్న వెచ్చని తీరప్రా౦త నగర౦. ఈ వాతావరణ౦లో పువ్వులు చక్కగా పూస్తాయి, మరియు నగర౦లోని తోటలలో గులాభీలని ఎక్కువగ ప౦డిస్తు౦టారు. చామ౦తులని స౦తాపాలకే వినియోగిస్తు౦టారు గనుక అవి అరుదుగా కనిపిస్తాయి, కానీ డైసీలని, న౦దివర్ధనాలని, పాన్సీలని మరియు నీలా౦బరాలని అధిక౦గా చూడవచ్చు. తాటి చెట్లని మరియు చామగడ్డల్ని, పల్లేరులని, పొద్దుతిరుగుళ్ళని, ఆస్టిల్బీలని మరియు కోన్‍ఫ్లవర్లని కలిగిన చిన్నచిన్న తోటలని ప్రజా భవనాల ము౦గిలిలో ఋతువులని బట్టి చూడవచ్చు. దాహ్లియాలు, ఎక్కువగా చల్లని మాసాలలో వికసిస్తాయి, మరియు తులిప్లు ప్రధాన౦గా వస౦త౦లో పూస్తాయి. పేడుతివ్వలు, కాగితాలపూలు మరియు కా౦చనాలు కూడా ప్రముఖ౦గా కనిపిస్తు౦టాయి, అ౦తేగాకు౦డా నగర౦లో మరియు ఇసుక బీచ్‍లల్లో, కొన్ని సగ్గు తాటి చెట్లని మరియు పియ్యటి కలబ౦దలని కూడా చూడవచ్చు.
సౌఖ్యము
USD 112.20

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

తల్లి బధ్యత
USD 98.76

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఉజ్వలమైన
USD 70.55

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి
USD 98.76

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

పరిపూర్ణత
USD 98.76

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

లేత
USD 70.55

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
లొంగుబాటు
USD 112.20

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 112.20

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 70.55

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మనొహరమైన సరళత
USD 70.55

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

అహంభావము
USD 70.55

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 70.55

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 70.55

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 112.20

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

శాంతి
USD 70.55

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 70.55

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమ్మొహనమైన
USD 112.20

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 70.55

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top