రెగ్గియో ది కలబ్రియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తీయని
USD 72.15

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

గర్వము
USD 101.01

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

లేత
USD 72.15

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన
USD 72.15

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరైన మంచితనము
USD 72.15

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 101.01

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 82.46

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము గల
USD 101.01

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కీర్తి
USD 72.15

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ఏకాంతం
USD 101.01

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

ధర్మం
USD 72.15

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సహనము
USD 72.15

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన
USD 129.87

అద్భుతమైన

రోజాలు

జీవితము తీయనిది
USD 114.75

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 114.75

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 101.01

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Southern Italy is home to Reggio di Calabria, often referred to simply as Reggio by locals. Its warm climate and coastal location also makes this city ideal for growing several types of native and imported flowers. Like all of Italy roses are a special favorite, and it is hard to find a garden without at least one variety being carefully tended. Each color has a special meaning, and residents frequently use roses as a way to show their feelings. While mums are rarely seen, it is hard to miss the daisies, carnations and pansies. Wavy petunias are often grown in baskets and used as outdoor decorations in front of homes and businesses. Along with the palm trees many of the city’s public building boast their own small gardens that often change with the season. Caladiums, asters and cosmos are popular, along with astilbe and purple coneflowers. Dahlias grow in the cooler months, and tulips can be seen in the springtime. Clematis, bougainvillea and geraniums are other favorites, and one can even find a few sago palms and giant agave cacti growing in the city and on the sandy beaches.