రెగ్గియో ది కలబ్రియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Southern Italy is home to Reggio di Calabria, often referred to simply as Reggio by locals. Its warm climate and coastal location also makes this city ideal for growing several types of native and imported flowers. Like all of Italy roses are a special favorite, and it is hard to find a garden without at least one variety being carefully tended. Each color has a special meaning, and residents frequently use roses as a way to show their feelings. While mums are rarely seen, it is hard to miss the daisies, carnations and pansies. Wavy petunias are often grown in baskets and used as outdoor decorations in front of homes and businesses. Along with the palm trees many of the city’s public building boast their own small gardens that often change with the season. Caladiums, asters and cosmos are popular, along with astilbe and purple coneflowers. Dahlias grow in the cooler months, and tulips can be seen in the springtime. Clematis, bougainvillea and geraniums are other favorites, and one can even find a few sago palms and giant agave cacti growing in the city and on the sandy beaches.

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 81.90

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 113.98

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

వంచన లేని
USD 100.33

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 71.66

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అహంభావము
USD 71.66

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలో
USD 71.66

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 81.90

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మోసము
USD 71.66

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 71.66

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 71.66

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తీయని
USD 71.66

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

తీక్షణమైన చూపు
USD 113.98

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజత్వము
USD 81.90

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మృదువు
USD 71.66

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నవీనమైన
USD 71.66

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దయాళువైన  స్త్రీ
USD 71.66

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 113.98

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 113.98

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)