వెరోనా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Shakespeare’s Romeo and Juliet was set in this beautiful city and the ancient Roman amphitheater is still in use for concerts and open air festivals. Verona is also home to several flower gardens, along with the largest lake in Italy. Lake Garda is not only a great place for boating and swimming, it is also home to some of the region’s plants and flowers. Oleander and azalea bushes can be found growing wild along the cliffs, and many of the railings and balconies overlooking the lake have potted and hanging baskets of petunias or bougainvillea. Red bottlebrush bushes stand out against the white cliffs, along with roses and a few planted begonias. Geraniums can also be found in Verona during the cooler months, and wild poppies appear in the meadows during the summer. Like the rest of Italy residents of Verona are also fond of roses, and each color has a special meaning when it is given to a friend or loved one. In the city center one can also find pretty gardens, and it is not uncommon for there to be a potted of daisies sitting in front of doorways. One can also find these and other flowers for sale in the open air markets and city plazas.

తీయని నమ్రత
USD 72.96

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఏకాంతం
USD 102.14

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

అంగీకారము
USD 116.04

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 116.04

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 83.38

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 93.80

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ముద్దులు
USD 102.14

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వభావము
USD 131.32

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

నాతో పారిపో
USD 72.96

నాతో పారిపో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 116.04

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానం
USD 83.38

అభిమానం

12 రోజాలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 116.04

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన
USD 131.32

అద్భుతమైన

రోజాలు

సాహసోపేతమైన
USD 116.04

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

కృతజ్ఞత
USD 72.96

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 116.04

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

వెచ్చని భావాలు
USD 83.38

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 131.32

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)