వెరోనా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Shakespeare’s Romeo and Juliet was set in this beautiful city and the ancient Roman amphitheater is still in use for concerts and open air festivals. Verona is also home to several flower gardens, along with the largest lake in Italy. Lake Garda is not only a great place for boating and swimming, it is also home to some of the region’s plants and flowers. Oleander and azalea bushes can be found growing wild along the cliffs, and many of the railings and balconies overlooking the lake have potted and hanging baskets of petunias or bougainvillea. Red bottlebrush bushes stand out against the white cliffs, along with roses and a few planted begonias. Geraniums can also be found in Verona during the cooler months, and wild poppies appear in the meadows during the summer. Like the rest of Italy residents of Verona are also fond of roses, and each color has a special meaning when it is given to a friend or loved one. In the city center one can also find pretty gardens, and it is not uncommon for there to be a potted of daisies sitting in front of doorways. One can also find these and other flowers for sale in the open air markets and city plazas.

నిలకడ
USD 82.05

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 82.05

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 114.18

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన
USD 129.22

అద్భుతమైన

రోజాలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 129.22

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 71.79

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చిరునవ్వుతో
USD 71.79

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

అమాయకత్వం
USD 114.18

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

మంచి రుచి
USD 114.18

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 71.79

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమ్మొహనమైన
USD 114.18

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 114.18

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మిక
USD 71.79

నమ్మిక

గర్బెరాలు

చంచలమైన
USD 82.05

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

పరామరిక
USD 100.51

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 114.18

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

మనొహరమైన సరళత
USD 71.79

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

విభవము
USD 71.79

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)