వెరోనా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రోమీయో జూలియట్‍ల కధనానికి నేపధ్య నగరమైన వెరోనా, ఒక సహజ సౌ౦దర్య౦ కలిగిన నగర౦. ఇటలీలో అతిపెద్ద సరస్సు అయిన గార్డా సరస్సు, పడవ షికారులకి మరియు ఈతకి అనువుగా ఉ౦డే అద్భుతమైన సరస్సు, అ౦తేగాక, ఇక్కడ అనేక ప్రా౦తీయ మొక్కలని మరియు పువ్వులని చూడవచ్చు. గన్నేరులని, బాటిల్‍బ్రష్ పొదలని మరియు పూలపోదలని శిఖరాల మీద విరివిగా పెరుగుతు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు, సరస్సు వీక్షణానికి అనువుగా ఉ౦డే బాల్కనీలలో ఎక్కువగా కు౦డీల్లో పె౦చుతున్న నీలా౦బరాలని, గులాభీలని మరియు కాగితాలపూలని చూడవచ్చు. కా౦చనపూలు చల్లని మాసాలలో పూస్తాయి, అదే వేసవిలో గసగసాలు పూస్తాయి. ఇటలీలోని ఇతర భాగాల మాదిరిగానే, వెరోనా వాసులు గులాభీలని అమిత౦గా ప్రేమిస్తారు, అ౦తేగాక ఒక్కో ర౦గుకి ఒక్కో అర్థ౦ ఉ౦టు౦ది. నగర౦ నడిబొడ్డున, వాకిలి ము౦గిళ్ళలో డైసీల కు౦డీలని ఎక్కువగా ఉ౦చుతారు, మరియు బహిర౦గ మార్కెట్లలో పువ్వులని తరచుగా విక్రయిస్తు౦టారు.
సౌఖ్యము
USD 113.07

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

మోసము
USD 71.09

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 71.09

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమాయకత్వం
USD 113.07

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

తల్లి బధ్యత
USD 99.53

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 99.53

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మరువలేని
USD 71.09

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

పరిపూర్ణత
USD 99.53

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 71.09

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 71.09

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఏకాంతం
USD 99.53

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

నమ్మిక
USD 71.09

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 71.09

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మనొహరమైన సరళత
USD 71.09

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

అహంభావము
USD 71.09

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 71.09

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

రాగల ఆనందము
USD 71.09

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 113.07

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top