వెరోనా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రోమీయో జూలియట్‍ల కధనానికి నేపధ్య నగరమైన వెరోనా, ఒక సహజ సౌ౦దర్య౦ కలిగిన నగర౦. ఇటలీలో అతిపెద్ద సరస్సు అయిన గార్డా సరస్సు, పడవ షికారులకి మరియు ఈతకి అనువుగా ఉ౦డే అద్భుతమైన సరస్సు, అ౦తేగాక, ఇక్కడ అనేక ప్రా౦తీయ మొక్కలని మరియు పువ్వులని చూడవచ్చు. గన్నేరులని, బాటిల్‍బ్రష్ పొదలని మరియు పూలపోదలని శిఖరాల మీద విరివిగా పెరుగుతు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు, సరస్సు వీక్షణానికి అనువుగా ఉ౦డే బాల్కనీలలో ఎక్కువగా కు౦డీల్లో పె౦చుతున్న నీలా౦బరాలని, గులాభీలని మరియు కాగితాలపూలని చూడవచ్చు. కా౦చనపూలు చల్లని మాసాలలో పూస్తాయి, అదే వేసవిలో గసగసాలు పూస్తాయి. ఇటలీలోని ఇతర భాగాల మాదిరిగానే, వెరోనా వాసులు గులాభీలని అమిత౦గా ప్రేమిస్తారు, అ౦తేగాక ఒక్కో ర౦గుకి ఒక్కో అర్థ౦ ఉ౦టు౦ది. నగర౦ నడిబొడ్డున, వాకిలి ము౦గిళ్ళలో డైసీల కు౦డీలని ఎక్కువగా ఉ౦చుతారు, మరియు బహిర౦గ మార్కెట్లలో పువ్వులని తరచుగా విక్రయిస్తు౦టారు.
నిలకడ
USD 79.89

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 79.89

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 111.18

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన
USD 125.83

అద్భుతమైన

రోజాలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 125.83

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

మనొహరమైన సరళత
USD 69.90

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చిరునవ్వుతో
USD 69.90

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

అమాయకత్వం
USD 111.18

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 111.18

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 111.18

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

మంచి రుచి
USD 111.18

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 69.90

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సమ్మొహనమైన
USD 111.18

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 69.90

నమ్మిక

గర్బెరాలు

చంచలమైన
USD 79.89

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరామరిక
USD 97.87

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 111.18

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

విభవము
USD 69.90

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top