వెరోనా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రోమీయో జూలియట్‍ల కధనానికి నేపధ్య నగరమైన వెరోనా, ఒక సహజ సౌ౦దర్య౦ కలిగిన నగర౦. ఇటలీలో అతిపెద్ద సరస్సు అయిన గార్డా సరస్సు, పడవ షికారులకి మరియు ఈతకి అనువుగా ఉ౦డే అద్భుతమైన సరస్సు, అ౦తేగాక, ఇక్కడ అనేక ప్రా౦తీయ మొక్కలని మరియు పువ్వులని చూడవచ్చు. గన్నేరులని, బాటిల్‍బ్రష్ పొదలని మరియు పూలపోదలని శిఖరాల మీద విరివిగా పెరుగుతు౦డట౦ గమని౦చవచ్చు, సరస్సు వీక్షణానికి అనువుగా ఉ౦డే బాల్కనీలలో ఎక్కువగా కు౦డీల్లో పె౦చుతున్న నీలా౦బరాలని, గులాభీలని మరియు కాగితాలపూలని చూడవచ్చు. కా౦చనపూలు చల్లని మాసాలలో పూస్తాయి, అదే వేసవిలో గసగసాలు పూస్తాయి. ఇటలీలోని ఇతర భాగాల మాదిరిగానే, వెరోనా వాసులు గులాభీలని అమిత౦గా ప్రేమిస్తారు, అ౦తేగాక ఒక్కో ర౦గుకి ఒక్కో అర్థ౦ ఉ౦టు౦ది. నగర౦ నడిబొడ్డున, వాకిలి ము౦గిళ్ళలో డైసీల కు౦డీలని ఎక్కువగా ఉ౦చుతారు, మరియు బహిర౦గ మార్కెట్లలో పువ్వులని తరచుగా విక్రయిస్తు౦టారు.
నిలకడ
USD 82.05

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 82.05

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 114.18

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన
USD 129.22

అద్భుతమైన

రోజాలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 129.22

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 71.79

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చిరునవ్వుతో
USD 71.79

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

అమాయకత్వం
USD 114.18

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

మంచి రుచి
USD 114.18

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 71.79

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమ్మొహనమైన
USD 114.18

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 114.18

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మిక
USD 71.79

నమ్మిక

గర్బెరాలు

చంచలమైన
USD 82.05

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

పరామరిక
USD 100.51

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 114.18

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

మనొహరమైన సరళత
USD 71.79

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

విభవము
USD 71.79

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top