ఈక్వటోరియల్ గినియా లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. ఈక్వటోరియల్ గినియా లోని మలబో మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

ఈక్వటోరియల్ గినియా లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


అహంభావము

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

స్నేహము యొక్క మొదలు

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

స్త్రీ ప్రేమ

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

   
మోసము

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అర్హత గల

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

   
నీవు లేక నేను లేను

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆనందదాయకమైన

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

బాగు

బాగు

12 రోజాలు

   
సమ్మొహనమైన

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నాతో పారిపో

నాతో పారిపో

రోజాలు

మంచితనము యొక్క బహుమతి

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు