క్విటో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 50.75

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 50.75

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

చిరునవ్వుతో
USD 50.75

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 60.26

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నాతో పారిపో
USD 50.75

నాతో పారిపో

రోజాలు

పరవశత
USD 50.75

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

గౌరవము
USD 71.04

గౌరవము

24 రోజాలు

రాజీ
USD 83.73

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 50.75

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉజ్వలమైన
USD 50.75

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

ఘనమైన
USD 83.73

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

శాంతి
USD 50.75

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య ఆరాధన
USD 83.73

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 71.04

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 50.75

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 83.73

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ecuador’s capital, Quito, is famous for three big things: first, for being “la mitad del mundo” or “The Middle of the World.” There are two locations in the world that fall exactly along the equator, and one of them, in Quito, is the Quitsato Sundial. Second, Quito is also known for being built on the eastern side of an active volcano, Pichincha Volcano. Third, Quito is the current headquarters of the Union of South American Nations, a continental union representing 12 South American countries (Alphabetically: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela). The Quito Botanical Gardens excellently demonstrate the natural beauty of Ecuador and South America, with flowers like orchids, roses (Ecuador’s national flower), hibiscus, among many others.