క్వెంకా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రహస్యమైన
USD 59.66

రహస్యమైన

12 రోజాలు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 50.24

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

దివ్యమైన
USD 48.99

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 50.24

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 78.50

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీయని
USD 50.24

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

శుభాకాంక్షలు
USD 70.34

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 82.90

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 50.24

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

జీవితము తీయనిది
USD 82.90

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 59.66

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్త్రీ ప్రేమ
USD 50.24

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉశికొలపడము
USD 82.90

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అందమైన స్త్రీ
USD 50.24

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కోరిక
USD 82.90

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నమ్మిక
USD 50.24

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Cuenca – short for Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca (which is in turn English for “Saint Anna of the Four Rivers of Cuenca) – is a city in Ecuador famous for its historicity, architecture, and variety of tourist attractions. Cuenca’s city centre is considered a UNESCO World Heritage Trust site because of all the historical buildings located therein. Some highlights in Cuenca include the Old Cathedral, which was built in 1577 but is now a museum, the New Cathedral, built in 1885, the El Cajas national park, and the Botanical Garden of Cuenca. Flowers that you can find in the national park and botanical gardens include the Flower of the Andes (or Chuquiraga jussieui), the Fuchsia campii (a form of willowherb), many variants of orchids, variants of roses, lavenders, and the black-eyed Susan on a vine.