క్వెంకా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆశ్రయము
USD 84.64

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

విశ్వాసము గల
USD 71.81

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

ఆశావాదం
USD 50.01

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేరణ
USD 84.64

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 60.91

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

రక్షణ
USD 60.91

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

జీవితము తీయనిది
USD 84.64

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎడారి ప్రేమ
USD 84.64

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 92.33

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 51.29

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

అంగీకారము
USD 51.29

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

మనొహరమైన సరళత
USD 51.29

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశించటము
USD 51.29

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కౌగిలింతలు
USD 60.91

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 84.64

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

దివ్యమైన
USD 50.01

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Cuenca – short for Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca (which is in turn English for “Saint Anna of the Four Rivers of Cuenca) – is a city in Ecuador famous for its historicity, architecture, and variety of tourist attractions. Cuenca’s city centre is considered a UNESCO World Heritage Trust site because of all the historical buildings located therein. Some highlights in Cuenca include the Old Cathedral, which was built in 1577 but is now a museum, the New Cathedral, built in 1885, the El Cajas national park, and the Botanical Garden of Cuenca. Flowers that you can find in the national park and botanical gardens include the Flower of the Andes (or Chuquiraga jussieui), the Fuchsia campii (a form of willowherb), many variants of orchids, variants of roses, lavenders, and the black-eyed Susan on a vine.