క్వెంకా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

వంచన లేని
USD 69.82

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

ఆనందం
USD 82.29

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

మోసము
USD 49.87

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 49.87

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 49.87

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శాశ్వతము
USD 69.82

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

మంచి రుచి
USD 82.29

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 59.22

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 49.87

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము
USD 69.82

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 49.87

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 49.87

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రుచికరమైన
USD 69.82

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 82.29

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

కలవరము
USD 82.29

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

ఆశ్రయము
USD 82.29

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Cuenca – short for Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca (which is in turn English for “Saint Anna of the Four Rivers of Cuenca) – is a city in Ecuador famous for its historicity, architecture, and variety of tourist attractions. Cuenca’s city centre is considered a UNESCO World Heritage Trust site because of all the historical buildings located therein. Some highlights in Cuenca include the Old Cathedral, which was built in 1577 but is now a museum, the New Cathedral, built in 1885, the El Cajas national park, and the Botanical Garden of Cuenca. Flowers that you can find in the national park and botanical gardens include the Flower of the Andes (or Chuquiraga jussieui), the Fuchsia campii (a form of willowherb), many variants of orchids, variants of roses, lavenders, and the black-eyed Susan on a vine.