క్వెంకా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

చారిత్ర్రాత్మక నగరం అయిన కూయేన్క తన సొంత బొటానికల్ గార్డెన్స్ కి కుడా నిలయము. చెట్లు మధ్య మరియు మార్గాల వెంట పెరుగుతున్న అనేక రకాలు విదేశీ ఆర్కిడ్లు ఉంటాయి. ఇతర పుష్పించే మొక్కలలో స్వీట్ సేన్టేడ్ లావెండర్ తో పాటు బ్రైట్ ఫుషియా కాంపి ఉన్నాయి. బ్లాక్ ఐడ్ సుసాన్ తీగలతో పాటు ఫ్లవర్ ఆఫ్ ఆన్డీజ్ కూడా చూడవచ్చు.
ఉజ్వలమైన
USD 50.40

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

రహస్య అభిమానము
USD 59.85

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

స్వభావము
USD 90.72

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అర్హత గల
USD 59.85

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 70.56

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేరణ
USD 83.16

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 90.72

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

లేత
USD 50.40

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ముద్దులు
USD 70.56

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
భద్రమైన ప్రేమ
USD 83.16

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

మరువలేని
USD 50.40

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 50.40

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి రుచి
USD 83.16

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

ఘనమైన
USD 83.16

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నాతో పారిపో
USD 50.40

నాతో పారిపో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య ఆరాధన
USD 83.16

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 70.56

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నవీనమైన
USD 50.40

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top