గువాయాక్విల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తల్లి బధ్యత
USD 71.58

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సొగసు
USD 51.13

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

విశ్వాసము
USD 71.58

విశ్వాసము

24 రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 71.58

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాఠిన్యం
USD 51.13

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

రహస్యమైన
USD 60.72

రహస్యమైన

12 రోజాలు

శ్రేష్ఠత
USD 51.13

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

నవీనమైన
USD 51.13

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 60.72

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 84.37

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

మంచి
USD 71.58

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

కుతూహలమైన
USD 51.13

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 60.72

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 92.04

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 51.13

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 51.13

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Santiago de Guayaquil, commonly known just as Guayaquil, is Ecuador’s biggest and most populated city. In recent years, Guayaquil’s local government has been making extensive efforts to regenerate and revitalize the city in order to attract tourism. Some of the changes included in this were making the public transportation system more efficient, reconstructing parks, sewers, and sidewalks, and many more. Additionally, Ecuador is known for its art and artists, and many were born in Guayaquil. Guayaquil’s Botanical Gardens, located at the top of Cerro Colorado, showcase much of Guayaquil’s beauty and diversity. The gardens have 324 different species of plants, and are split into three different sections. Some of the flowers in the gardens are: orchids, roses, tillandsias, and bromeliads.