గువాయాక్విల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రాగ బద్ధమైన
USD 70.44

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

రుచికరమైన
USD 70.44

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 50.31

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 50.31

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 50.31

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

అమాయకత్వం
USD 83.01

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 50.31

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

అభిమానం
USD 59.75

అభిమానం

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
చంచలమైన
USD 59.75

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

చిరునవ్వుతో
USD 50.31

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

నమ్రత
USD 50.31

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 70.44

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేరణ
USD 83.01

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 70.44

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 50.31

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 83.01

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Santiago de Guayaquil, commonly known just as Guayaquil, is Ecuador’s biggest and most populated city. In recent years, Guayaquil’s local government has been making extensive efforts to regenerate and revitalize the city in order to attract tourism. Some of the changes included in this were making the public transportation system more efficient, reconstructing parks, sewers, and sidewalks, and many more. Additionally, Ecuador is known for its art and artists, and many were born in Guayaquil. Guayaquil’s Botanical Gardens, located at the top of Cerro Colorado, showcase much of Guayaquil’s beauty and diversity. The gardens have 324 different species of plants, and are split into three different sections. Some of the flowers in the gardens are: orchids, roses, tillandsias, and bromeliads.