గువాయాక్విల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 50.72

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 50.72

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

ప్రేమలో
USD 50.72

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 83.69

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 60.23

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 71.01

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

నీవు లేక నేను లేను
USD 83.69

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రశాంతత
USD 50.72

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 49.45

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 50.72

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 50.72

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 50.72

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 50.72

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 83.69

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

కృతజ్ఞత
USD 50.72

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేరణ
USD 83.69

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Santiago de Guayaquil, commonly known just as Guayaquil, is Ecuador’s biggest and most populated city. In recent years, Guayaquil’s local government has been making extensive efforts to regenerate and revitalize the city in order to attract tourism. Some of the changes included in this were making the public transportation system more efficient, reconstructing parks, sewers, and sidewalks, and many more. Additionally, Ecuador is known for its art and artists, and many were born in Guayaquil. Guayaquil’s Botanical Gardens, located at the top of Cerro Colorado, showcase much of Guayaquil’s beauty and diversity. The gardens have 324 different species of plants, and are split into three different sections. Some of the flowers in the gardens are: orchids, roses, tillandsias, and bromeliads.