గువాయాక్విల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బాగు
USD 50.02

బాగు

12 రోజాలు

అహంభావము
USD 50.02

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మోసము
USD 50.02

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రలోభం
USD 82.53

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజీ
USD 82.53

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

నమ్మిక
USD 50.02

నమ్మిక

గర్బెరాలు

తల్లి బధ్యత
USD 70.02

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 50.02

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 48.77

గర్వము

12 రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 82.53

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

నమ్రత
USD 50.02

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 50.02

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మరాని అందము
USD 50.02

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 70.02

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సౌఖ్యము
USD 82.53

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 50.02

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Santiago de Guayaquil, commonly known just as Guayaquil, is Ecuador’s biggest and most populated city. In recent years, Guayaquil’s local government has been making extensive efforts to regenerate and revitalize the city in order to attract tourism. Some of the changes included in this were making the public transportation system more efficient, reconstructing parks, sewers, and sidewalks, and many more. Additionally, Ecuador is known for its art and artists, and many were born in Guayaquil. Guayaquil’s Botanical Gardens, located at the top of Cerro Colorado, showcase much of Guayaquil’s beauty and diversity. The gardens have 324 different species of plants, and are split into three different sections. Some of the flowers in the gardens are: orchids, roses, tillandsias, and bromeliads.