మచల ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 92.38

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

ఐక్యము
USD 71.85

ఐక్యము

24 మరియు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 60.95

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

ఆశావాదం
USD 50.04

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేరణ
USD 84.68

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 51.32

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము
USD 71.85

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి ఆరోగ్యము
USD 60.95

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 60.95

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

నాతో పారిపో
USD 51.32

నాతో పారిపో

రోజాలు

స్వభావము
USD 92.38

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

వృధామాటలాడుట
USD 92.38

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 84.68

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

విభవము
USD 51.32

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

అభిమానం
USD 60.95

అభిమానం

12 రోజాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 60.95

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Machala – also called the Banana Capital of the World – is a coastal city in southwest Ecuador. Machala is important both as a transportation center, and as an economic center for agricultural trade and industry. Bananas, cocoa, and coffee are all major exports of Machala, and the city’s economy relies heavily on bananas especially. As a transportation center, Machala’s importance is in the fact that it is so close to Guayaquil: travelers that head north to Guayaquil make a stop in Machala, and likewise, travelers that head south to Peru also make a stop in Machala. In and around Machala, you can find a variety of orchids as well as a variety of roses.